Foto: Torstein Bøe / NTB
Foto: Torstein Bøe / NTB

Reaksjoner på statens tilbud

4. mai 2021

– Tilbudet fra regjeringa anerkjenner ikke alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, sier  leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sendt ut ei pressemelding med overskriften “Et hån mot norsk matproduksjon” Bøndene bak #Bondeopprør ber om at det blir umiddelbart brudd.

– Tilbudet vitner om stor avstand til hvordan bøndene har det og hva som skal til for å drive matproduksjon framover. Det virker ikke som om regjeringa forstår den store uroen i næringa, sier Bartnes.

I kravet løfter jordbruket inntektsnivået til alle bønder, samtidig som vi prioriterer små og mellomstore bruk for å sikre mangfoldet i landbruket. – Tilbudet viser ikke interesse for å nærme seg jordbruket på dette punktet, og vil føre til fortsatt færre og større bruk. Da går vi glipp av verdifulle ressurser til matproduksjon i bygdene, sier Bartnes

Jordbruket vil nå gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

– Nå skal vi lese dokumentet nøye, og melde tilbake til staten om det er grunnlag for forhandlinger. Det er framtida til norsk landbruk det står om, sier Bartnes.

– Tilbudet har ikke tatt inn over seg hvor stort behovet for investeringer i melk- og storfefjøs er. I realiteten vil dette være en nedbygging av små og mellomstore bruk, slår Bartnes fast

Hoff: – Regjeringa har valgt FrP

-Jeg er fortvila over at staten møter oss med under halvparten av det jordbruket krever. Det koker i jordbruket. Staten legger opp til en inntektsvekst på totalt 4,5% prosent. Men når jordbruket henger etter med 200 000 kroner, hjelper det ikke med prosenter. Vi lever ikke av prosenter, vi lever av kroner, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

-Oppskriften fra 2014 har slått helt feil. Det hjalp ikke å satse og bli større – økonomien er like dårlig på de store som de små gårdsbrukene. Jordbruket ble ikke mer «robust». Det har kommet tydelig fram i det grasrotopprøret vi ser nå, sier Kjersti Hoff.

Et samlet jordbruk har i årets krav vært tydelige på at det trengs en ny retning i jordbrukspolitikken, for at vi også i framtiden skal produsere ren og trygg mat i hele landet.

-Staten svarer overhodet ikke på disse utfordringene i sitt tilbud. Dette viser at regjeringa har valgt Frp som venner i landbrukspolitikken og ikke jordbruket. Det gjør meg dypt bekymra. Når staten legger opp til at flere fortsatt kan bli større, betyr det at noen må slutte. Da får vi ikke brukt arealressursene der de er. Mangfoldet i jordbruket er en styrke ikke bare for matproduksjonen, men også for kommune-Norge. Det har ordførere i mange kommuner tydelig sagt fram om de siste dagene, sier Hoff.

Hoff vil nå se nærmere på tilbudet sammen med sin organisasjon.

-Jeg vil høre på signalene som kommer der for å vurdere hvordan vi tar dette videre. For oss er dette svært krevende, da staten verken kommer med penger eller retningsendring, sier Hoff.

#Bondeopprør21: Umiddelbart brudd

#Bondeopprør21 forventer umiddelbart brudd. Å forhandle på statens latterlig lave tilbud er en aksept for videre sosial dumping.
Vi ser at staten ikke har tatt inn over seg historiene om bondens faktiske økonomi. Om Bondelaget og Småbrukerlaget har vært bedre til å lytte, vil de neste timene vise.
Staten håner bonden og alt vi står for. De legger opp til brudd. Da bør de få det! skriver de på sin Facebook-side