20230825_125835

– Produksjonsregulering er ingen “quick-fix”

26. august 2023

Produksjonsregulering er ingen “quick-fix” på problemet med overproduksjon, og inntil videre er det ikke en del av regjeringens politikk, sa Geir Pollestad da Landbruk24 møtte han på Agrisjå fredag. Han har tillit til at Nortura vil løse den krevende oppgaven med å regulere markedet.

På årsmøtet i Norges Bondelag avviste Sandra Borch produksjonsregulering som virkemiddel, hva er din holdning til det?

-Jeg deler de motforestillingene som hun hadde, men jeg vil høre på argumentene. Å stenge markeder har noen sider det også, det å tro at produksjonsregulering er en quick-fix vil jeg advare mot. Så inntil videre ligger det Sandra sa fast, for det er regjeringen sin politikk som hun har gitt uttrykk for. Men jeg er opptatt av å være åpen for å diskutere det meste, og så må vi konkludere når vi er klar for det, sier Geir Pollestad

Det med overproduksjon har jo blitt mer aktuelt enn vi trodde bare for noen måneder siden. Når Nortura nå har senket prisene vil de få tillatelse til fryse inn mer kjøtt på kort sikt? 

-Jeg vil ikke drive saksbehandling her ute i felten, men det jeg kan si er at Nortura har en tøff jobb. Det som er aller farligst for landbruket er overproduksjon, alle gangene det går ordentlig galt er når det ikke er mulig å ta ut pris, fordi tilbudet er for stort. Da er en ille ute å kjøre, og det gjelder enten det var 1920- tallet eller 2020- tallet.

-Nå må Nortura ta jobben med å regulere markedet, så har vi jo eksempel på at det har vært svære lager, som en har greid å bli kvitt. Nortura har en kjempeviktig oppgave, den er krevende, men det er deres ansvar å løse den.

Har du tillit til at Nortura vil klare den oppgaven?

-Ja det har jeg, avslutter landbruks- og matminister Geir Pollestad