Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Produksjon av svinekjøtt redusert med 6 300 tonn i 2019.

7. januar 2020

I følge fersk statistikk fra Animalia ble slaktingen av gris redusert med 6 300 tonn (4,6 prosent) fra 2018 til 2019. Man må tilbake til 2014 for å finne lavere produksjon.

Her er en oversikt over utviklingen i produksjon av svinekjøtt de siste 6 årene. 
Slaktevolum i tonn.

2014 127 877  
2015 134 384 +5,1%
2016 137 321 +2,2%
2017 136 750 -0,4%
2018 138 490 +1,3%
2019 132 178 – 4,6%


Vi har ikke nøyaktige tall for lagerbeholdning ved årsskiftet eller import gjennom året, men alt tyder på at det har vært et fall i salget av svinekjøtt i 2019.

Nortura mister markedsandeler.

Utviklingen i slaktevolum for slaktegris mellom Nortura og KLF

  Nortura KLF
2014 69,8% 30,2%
2015 69,3% 30,7%
2016 69,2% 30,8%
2017 68,4% 31,6%
2018 67,0% 33,0%
2019 65,6% 34,4%

 

Kilde: Animalia