Sauer
Foto. Norsk Sau- og geit

Produksjon av sau og lam redusert med 11 % i 2019.

7. januar 2020

Fersk statistikk fra Animalia viser at produksjon av sau og lam ble redusert med nesten 3 000 tonn (10,9%)  i 2019 sammenlignet med 2018. Produksjonen er dermed tilbake under nivået i 2014, da stimulansen til økt produksjon av lammekjøtt startet.

Her er en oversikt over produksjon av sau og lam de siste seks årene.
Slaktevolum i tonn

2014 24 059  
2015 25 487 +5,9%
2016 25 879 +1,5%
2017 27 359 +5,7%
2018 26 952 -1,5%
2019 24 005 -10,9%


Men sjøl med en så stor reduksjon i produksjon ligger det nesten 2 900 tonn lammekjøtt på reguleringslager. Så det er bare å fastslå at salget av lammekjøtt har blitt kraftig redusert i 2019. Det positive er at lageret av sauekjøtt er så godt som tømt.

Markedsandeler

  Nortura KLF
2014 68,7% 31,3%
2015 69,2% 30,8%
2016 69,0% 31,0%
2017 69,3% 30,7%
2018 67,9% 32,1%
2019 67,4% 32,6%


Kilde: Animalia