Illustrasjonfoto: F.Meyer
Illustrasjonfoto: F.Meyer

Prisnedgang på NPK-gjødsel

1. juni 2022

I dag har Felleskjøpet Agri redusert prisene på NPK-gjødsel.  For de mest brukte gjødseltypene dreier det seg om en nedgang på 25-30 prosent

Da prisene på nitrogengjødsel ble redusert 9. mai ble det signalisert at det også ville komme en reduksjon i prisene på NPK- gjødsel. Den har altså kommet i dag,

Priser fra Felleskjøpet Agri i Trøndelag i dag:

25-2-6: 7,94 kr/kg
22-3-10: 8,64 kr/kg
22-2-12: 8,91 kr/kg.

I en kommentar til Landbruk24 skriver Felleskjøpet Agri følgende:

Yara satte nye, lavere nitrogengjødselpriser i Europa i begynnelsen av mai. Vi fulgte opp med tilsvarende reduksjon i salgspris. Yara har nå satt nye, lavere priser for NPK-produkter, og vi følger opp med å redusere prisen ut til våre kunder.

Tidligere i år var vi bekymret for at hamstring til 2023-sesongen kunne føre til varemangel i årets våronn. Vi oppfordret da til solidarisk opptreden ved å ikke handle til 2023- sesongen. Nå er størsteparten av gjødsla til årets vekstsesong spredd eller på lager på gårdene. Dermed er det mulig så smått å imøtekomme ønsker fra kunder som ønsker å handle 2023-gjødsel til dagens priser.

 Den ustabile situasjonen internasjonalt gjør det vanskelig å si noe om hvordan prisene kommer til å utvikle seg det kommende året.

Kilde: “Min Gård” sidene til Felleskjøpet Agri