rapsåker
Illustrasjonsfoto

Prisen på oljefrø reduseres med 12 øre pr. kg.

4. oktober 2019

Norske Felleskjøp melder at basisprisen på oljefrø reduseres med 12 øre fra og med 3. oktober.

Følgende melding er lagt ut:
Priskurva for basispris på oljefrø vert endra frå i dag for å sikre gjennomsnittspris for oljefrø i tråd med målpris.

14. juni i år publiserte Norske Felleskjøp første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2019/2020. Vi har i dag bestemt å endre priskurva for basispris på oljefrø. Bakgrunnen er vekst i individuelle pristillegg som er utbetalt for leveransar til Felleskjøpet sine prisnoteringsanlegg.

Kilde: Norske Felleskjøp