Logo: Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Logo: NBS

Pragmatikerne vant fram i Bonde- og Småbrukarlaget.

10. november 2019

Kommentar
Kjersti Hoff ble gjenvalgt med akklamasjon på landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og de andre valgene og vedtakene på landsmøtet gikk hennes vei. De som ønsket at organisasjonen skulle bli enda tøffere i å fronte egen politikk tapte.

Det var to kampvoteringer som sett utenfra handlet om hvilken retning organisasjonen skal utvikle seg. Den første handlet om en styreplass der valgkomiteens kandidat Olav Liseter fra Trøndelag vant etter to valgomganger.

Han ble utfordret av Per Anton Nesjan, mangeårig ordfører i organisasjonen, og en annen veteran, Ståle Støen som er leder av rovviltutvalget. De som støttet Nesjan ønsket en hardere linje i jordbruksforhandlingene, og kanskje spesielt en tydeligere konfrontasjonslinje mot Bondelaget. Støen ble lansert for å sikre en enda tydeligere rovdyrpolitikk i organisasjonen. Men flertallet på landsmøtet valgte altså Liseter, som var medlem i Bondelaget inntil 2012. 

Det var også en kampvotering om vervet som politisk nestleder. Nyvalgt styremedlem Eli Berge Ness, fra Sogn og Fjordane var valgkomiteens kandidat, og vant klart over gjenvalgt styremedlem Kjell Erik Branstadmoen fra Oppland. Branstadmoen har markert seg som kritisk til å inngå for mange kompromiss for å oppnå avtaler.

Blant mange forslag til uttalelser var det et forslag om å offentliggjøre Småbrukarlagets primærdokument, før forhandlingene om et felles krav starter. Dette ble også avvist av flertallet på landsmøtet. 

Samlet sett betyr dette at det er oppslutning om å videreføre den linja som er ført de siste årene. Altså en kamp for en alternativ landbrukspolitikk, men innenfor den norske modellen som en ansvarlig forhandlingspart.

(Kommentaren er skrevet etter å ha fulgt det meste av landsmøtet på web-TV)