Tomme pelsdyrbur
Foto: Norges Pelsdyralslag

Pelsdyroppdrettere kan få 100 000 til kompetanseheving.

15. april 2020

Landbruks- og matdepartementet foreslår at pelsdyroppdrettere kan få inntil 100 000 kroner til arbeidsrettet kompetanseheving. De har i dag sendt et forslag om dette på høring. Pengene tas fra omstillingsordningen som samlet er på 100 millioner kroner.

Forslaget til forskrift følger opp Stortingets vedtak til lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr,  hvor det er lagt til grunn at det skal etableres en egen omstillingsordning på til sammen 100 millioner kroner som skal forvaltes av Innovasjon Norge. Landbruks- og matdepartementet foreslår at en mindre del av disse midlene trekkes fra omstillingsmidlene som forvaltes av Innovasjon Norge, og benyttes til en ordning for tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere og på nærmere vilkår noen andre mottakere.

Formålet er å legge til rette for annet inntektsgivende arbeid for pelsdyroppdrettere når arbeidet på pelsdyrgården faller bort etter avvikling av hold av pelsdyr. Dette vil utfylle ordningen for omstillingsmidler som forvaltes av Innovasjon Norge, og som gjelder etablering av ny virksomhet og investering i ny eller eksisterende virksomhet.

Her kan du lese hele forslaget

Kilde: Landbruks- og matdepartementet