Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Over 40 millioner liter melkekvote påmeldt for salg.

10. januar 2020

Torsdag 8. januar hadde Landbruksdirektoratet registrert 475 påmeldinger til det ekstraordinære kvotesalget. – Påmeldingene utgjør til sammen en oppkjøpsmengde på vel 40 millioner liter, så interessen er svært stor, sier seksjonssjef Olav Sandlund.

Status per 8. januar
Tabellen viser hvor mange som er påmeldt i hver region og hvor stor mengde dette utgjør, satt opp mot det «taket» partene ble enige om for hver region.

– Oversikten viser at det enda er en del å gå på når det gjelder mengde i Rogaland, Trøndelag, Hedmark og Oppland, sier Sandlund. – Så her er det muligheter for de som vurderer salg, men ennå ikke har bestemt seg.

Hva med de som hører til i regioner der taket allerede er nådd?
– Det er verd å merke seg at påmeldingene ikke er bindende, bildet kan så absolutt endre seg. Det er derfor ingen grunn til å la være å melde seg på.

Hva skjer videre nå?
– Vi går nå nøye gjennom alle påmeldingene. Om en ukes tid, ca. 17. januar, vil de som er innenfor avsatt oppkjøpsmengde i sin region få tilbud om å sende inn søknad om salg. De andre vil få beskjed om at de står på venteliste, forteller Sandlund.

Kilde: Landbruksdirektoratet