Kyr i løsdrift.
Foto: Tine Mediebank

Over 30 millioner liter melkekvote innmeldt for salg

3. januar 2020

Ett døgn etter at det ble åpnet for påmelding, kan Landbruksdirektoratet melde om stor pågang.
– Vi har til nå registrert 338 påmeldinger, som til sammen utgjør et volum på vel 30 millioner liter, forteller seksjonssjef Olav Sandlund.

Er det like stor interesse over hele landet?
– Det er særlig stor interesse på det sentrale Østlandet, i Møre og Romsdal, Agder og Troms. Men det er enda en god del ledig volum innen de rammene som er satt for salg i resten av landet, sier Sandlund.

Salg til fastsatt pris
Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote.

Kvoteeier kan selge hele eller deler av grunnkvoten. Minst 80 prosent av grunnkvotemengden som selges, må selges til staten til en fastsatt pris. Resten kan kvoteeieren selge privat innen egen produksjonsregion. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten for den fastsatte prisen.

Oppkjøpsmengden i den enkelte region og prisen per liter kvote ble fastsatt av partene i oktober. Oppkjøpsordningen er todelt: Kvoteeierne inviteres til å melde seg på og deretter sende selve søknaden om salg av grunnkvote.

Først til mølla
Oppkjøpsordningen foregår etter «først til mølla»-prinsippet. De fleste som nå melder sin interesse, bruker Landbruksdirektoratets elektroniske løsning for påmelding, men det er også fullt mulig å sende påmelding rekommandert via posten.

– Det er først når vi mottar de rekommanderte påmeldingene at vi har oversikt over påmeldingene fra de første dagene etter at vi åpnet for påmelding. Vi regner med å ha denne oversikten om en liten uke, sier Sandlund.

Alle som melder sin interesse for kvotesalg elektronisk, får en kvittering fra Landbruksdirektoratet om at påmeldingen er registrert. De som sender rekommandert, får kvittering fra Posten. Alle får så beskjed om deres påmeldte kvotemengde er med i det volumet som kan kjøpes ut i deres region.
Landbruksdirektoratet vil legge ut informasjon om hvor mye melk som er meldt inn for salg i hver region.

Kilde: Landbruksdirektoratet.