Slakting
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Omsetningsavgiftene for 2021 er fastsatt

17. desember 2020

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt de endelige satser for omsetningsavgifter for 2021, alle satsene er i tråd med forslagene fra markedsregulator og Omsetningsrådet. For rødt kjøtt vedtar departementet kun maksimalsatser, Omsetningsrådet fastsetter gjeldende satser.

Her er satsene som ble vedtatt i dag:

Ku og geitemelk 10 øre. pr. liter
(Overproduksjonsavgiften blir uendret på 4,90 kr/liter)

Egg kr 0,80 per kg

Kjøtt av kylling kr 0,28 per kg

Kjøtt av kalkun kr 0,28 per kg

Følgende satser for maksimal avgift er vedtatt:

Storfe: 2,50 kr. pr. kg.
Lam og sau: 3 kr. pr. kg
Svin: 1,50 kr. pr. kg.

Her er de satsene som blir gjeldende i 2021, det kan bli endringer i 2. halvår.

For kjøtt av storfe:
Fra 01.01.2021 kr 0,50 per kg
Fra 01.02.2021 kr 0,20 per kg
Fra 01.03.2021 kr 0,90 per kg
Fra 05.04.2021 kr 0,20 per kg
Fra 04.10.2021 kr 1,70 per kg
Fra 15.11.2021 kr 0,50 per kg

For kjøtt av svin:
Fra 01.01.2021 kr 0,50 per kg

For kjøtt av lam:
Fra 01.01.2021 kr 1,80 per kg
Fra 02.08.2021 kr 0,80 per kg
Fra 13.09.2021 kr 1,80 per kg

For kjøtt av sau:
Fra 01.01.2021 kr 1,80 per kg

For kjøtt av purke/råne:
Fra 01.01.2021 kr 0,60 per kg

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.