TINE- Meieriet i Bergen
Foto: TINE

Nytt meieri til 800 millioner åpnet i Bergen.

13. januar 2020

I dag, mandag 13. januar, åpnet offisielt klima- og miljøminister Ola Elvestuen Nye TINE Meieriet Bergen. Dette blir det første meieriet i Norge uten fossil eller direkte elektrisk oppvarming, og energibruken blir redusert med 40 prosent. Byggekostnad er ca. 800 millioner.

Meieriet, som ligger på Flesland, skal forsyne Hordaland og Sogn & Fjordane med meieriprodukter. Samlet sett ligger investeringen på rundt 800 millioner kroner, og gir arbeid til om lag 150 medarbeidere. 

Et miljømeieri

TINE ønsker at det nye meieriet skal bli et fyrtårn for en bærekraftig norsk industri.

Vi ønsker å utvikle en miljøvennlig og bærekraftig norsk industri. Målet vårt er å kun benytte fornybare energikilder både i industri og transport innen 2025. Ved utgangen av 2019 er andelen fornybar energi på TINEs meierier allerede over 80 prosent. Vi kaller det miljømeieri fordi vi tar i bruk det som fins av muligheter og ny teknologi for bærekraftig produksjon. Noen av løsningene er helt nye i norsk industri, sier konserndirektør med ansvar for produksjon, Per Ivar Berg. 

Samspill mellom kjølemaskiner og varmepumper

Det nye meieriet på Flesland har de mest moderne og energieffektive løsninger basert på fornybar energi. Det største tiltaket er termiske varmepumper som skal produsere hett vann på 95 grader.
– Vi har ikke denne teknologien i TINE i dag. Anlegget vil være det første som får all varme og kulde levert av kjølemaskiner og varmepumper i samspill. De nye termiske varmepumpene i Bergen er årsaken til at TINE i år har vunnet den internasjonale prisen «Heat Pump City of the Year 2019» som European Heat Pump Association (EHPA) står bak. Vi regner med at de energieffektive løsningene vi har valgt i Bergen kan overføres til andre meierier og ikke minst opparbeider vi oss verdifull kompetanse, sier Per Ivar Berg. 

Fjernvarme og solceller

I tillegg blir det en rekke andre tiltak for å holde energien inne i meieriet og ikke slippe den ut til omgivelsene. Meieriet kobles til fjernvarmenettet på Flesland, og får 6000 kvadratmeter solceller på taket for produksjon av egen strøm. I selve produksjonsprosessen blir det en omfattende satsing på miljøriktige tekniske løsninger. 

Ingen skader i byggeperioden

– Vi er stolte over å melde at vi har hatt 0 skader med fravær i byggeperioden. Vi tror dette er et resultat av god forberedelse og opplæring innen HMS og kontinuerlig oppfølging, understreker Per Ivar Berg.

Fakta «Nye TINE Meieriet Bergen»:

  • Selve bygget på ca. 20000m2.
  • Årlig produksjon: 36 millioner liter melk, 1,6 millioner liter fløte og 5,7 millioner liter juice.
  • Distribuere ferske meieriprodukter direkte til butikker, skoler og barnehager i Hordaland og store deler av Sogn & Fjordane.
  • Produsere volumprodukter av juice for å forsyne Vestlandet og Rogaland.
  • Daglig kapasitet til å motta og behandle ca. 300.000 liter melk og tappe ca. 230.000 kartonger med fire kvaliteter melk samt fløte.
  • Byggekostnad ca. 800 millioner kroner.
  • Arbeidsplass for ca. 150 medarbeidere.

Kilde: Pressemelding fra TINE