Illustrasjonfoto: F.Meyer
Illustrasjonfoto: F.Meyer

Ny priseksplosjon på gjødsel

14. mars 2022

I dag har prisen på både Nitrogen- og NPK- gjødsel passert 10 kr. pr. kg. Den mest brukte nitrogengjødselen NS 27-0-0 har økt med 45 prosent fra før helga.

Dette er priser fra Felleskjøpet Agri  bestilt i Trøndelag i dag.

NS 27-0-0: 10,47 kr. pr. kg
NPK 25-2-6: 10,39 kr. pr. kg.
NPK 22-3-10: 10,53 kr. pr. kg

Her er pressemelding fra Felleskjøpet Agri om det store prishoppet:

Vår største leverandør av mineralgjødsel har varslet økning i prisene på Fullgjødsel. Felleskjøpet justerer derfor sine priser ut i markedet.

Gjennom høsten i fjor ble nitrogengjødsel gjenstand for gjentatte prisøkninger. Økningen kom i hovedsak som følge av høye energipriser. Disse prisene er fortsatt svært høye.

Nå spiller i tillegg krigen i Ukraina inn på tilgangen av både energi og råvarer. Dermed øker prisene på gjødsel igjen. Prisene på gjødsel endres fra 14. mars.

Gjødselprisene øker med 15-45 prosent. Prisøkningen er høyest på de mest nitrogenrike produktene.

Store svingninger

Felleskjøpet har lave marginer på gjødsel og opererer med et fast kronepåslag per tonn vare, noe som gjør at vår inntjening ikke øker når prisene øker.  

– Felleskjøpet følger situasjonen tett. Det er store svingninger på grunn av den ustabile situasjonen i Øst-Europa. Vi har råvarer på kort sikt, og jobber for å sikre tilgangen videre. Vi jobber også for å optimere bruken av råvarene, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp.

– Norsk Landbruk har etter vår mening et etisk og moralsk ansvar for å dyrke så mye mat som vi kan her i landet, slik at vi unngår å presse opp prisene og redusere tilgjengeligheten for de som har mindre å rutte med enn oss. Det skal vi som Felleskjøpet Agri understøtte.

– Det er opp til oss å produsere så mye vi kan, og så er det opp til avtalepartene, faglaga og staten, å sørge for at kostnadsøkningen blir kompensert, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

-Ikke annet valg enn å sette opp prisene

– Prisene i Europa begynte å gå som ei kule sist uke. Vi hadde ikke annet valg enn å sette opp prisene, sier markedssjef Anders Trømborg i Yara Norge til Nationen.

Trømborg forklarer prisveksten med en ekstrem kostnadsvekt og et svært avgrenset tilbud.

– Mange råvarer og innsatsfaktorer øker i pris. Nye sanksjoner sist uke gjør at vi ikke kan kjøpe inn råvarer fra russiske handelspartnere lenger, sier han til avisen.

Yara sier at fordi tiden fremover er såpass uoversiktlig og utfordringene såpass store, vet de ennå ikke om prisene vil stige ytterligere.

Kommentar fra Norges Bondelag

-Situasjonen framover er svært uforutsigbar når det gjelder kostnadsøkninger og hvordan krigen i Ukraina vil påvirke. Dette vi ser nå er formidable prisstigninger. Det er viktig at også departementet/myndighetene/regjeringen følger denne utviklingen tett, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, til Landbruk24. 

Er det noen signaler om at det kan være mulig å få gjennomslag for en gjødselordning før jordbruksoppgjøret?

-Økte kostnader til gjødselkompensasjon blir dekket gjennom jordbruksforhandlingene, det ligger fast.
Det vi har vært svært tydelige på og bedt om, er å få en gjødselkompensasjon nå som er så målrettet som mulig, så den treffer de som ennå ikke har kjøpt. Det behovet er ikke mindre, vi vil fortsette trøkket for å få en avklaring så raskt som mulig fra landbruksministeren, sier Gimming.