Saueklipping
Illustrasjonsfoto

Nortura setter ned prisene på ull.

20. september 2019

Nortura melder i dag at prisene på ull settes ned med virkining fra 9. september.

Prisene på crossbredull på verdensmarkedet har over lengre tid vært lave. Markedet preges av at etterspørselen fra Kina er lav og til dels fraværende samt handelssituasjonen mellom Kina og USA. Det var noen positive tegn å spore i etterspørsel og priser i mai, men etter det har prisene igjen gått ned.

Etter lengre tid med oppgang i priser i Australia, meldes det også her om et urolig marked. Disse forholdene påvirker i sin tur igjen etterspørsel og priser i andre markeder. Og i UK er det usikkerhet knyttet til Brexit. 

Norilia har i stor grad klart å holde prisene på våre mest etterspurte kvaliteter på norsk ull, men dette volumet og verdien av det er ikke stort nok til å veie opp for prisnedgangen på øvrige kvaliteter. Kronen har vært svak og dette har bidratt positivt i forhold til valutakurs på eksportsalg, men heller ikke dette har veid opp for prisnedgangen i markedet. 
  
Alt i alt har den siste tids prisnedganger og uro i markedene medført at risikoen for ytterligere nedgang i pris og i lavere kurs har økt. Dette har ført til at vi nå dessverre ser oss nødt til å nedjustere pris til produsent på ull. Nye priser ble gjeldende fra 9. september. 

Netto notering for avregning av ull til produsent gjeldende fra 9. september 2019
Helårsull av crossbred type Avregningspris
Klasse A1 52,50
Vårull av crossbred type  
Klasse B1 47,00
  B2 20,00
Høstull av crossbred type  
Klasse C1 53,00
  C1 Fin 58,00
  C1L 53,00
  C2 20,00
  C1S 30,00
  C2S 0,00
Høstull av Spelsau    
Klasse F1 50,00
  F2 20,00
  F1S 30,00
  F1P 30,00
Filtrert ull, grov ull, ull med vegetabilier
Klasse G 1,00
Klasse V 1,00
Frasortert ull    
Klasse H1 20,00
  H2 1,00
  H3 0,00


Vi vil gjøre en ny vurdering av pris til produsent ved overgangen fra slaktesesong til sekkeullsesong rundt 1. november.


Kilde: Nortura