Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Nortura øker avtaletillegget på storfekjøtt

21. april 2020

Nortura melder på sine medlemssider at de øker det ekstra avtaletillegget for storfekjøtt i ukene 18 til og med 21.

På grunn av stor etterspørsel etter storfekjøtt har Nortura behov for mer slakt. Vi øker derfor Ekstra avtaletillegget med ytterligere kr 0,50 i ukene 18 til og med uke 21.

Ekstra avtaletillegg vil i denne perioden være på kr 1,90 pr kg. Det betyr at du må melde inn dine slakt til Nortura i løpet av denne uken for å oppnå dette tillegget.

Fra og med uke 22 (mandag 25. mai) vil Ekstra avtaletillegg reduseres til kr 1,40.