Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Nortura gir tilskudd for å gå over til slaktegrisproduksjon

7. februar 2020

Ubalansen mellom smågrisproduksjon og oppfôringsplasser for slaktegris gjør at styret i Nortura har vedtatt å gi et tilskudd til smågris- og kombinertprodusenter som går over til slaktegris. Ordningen er aktuell for produsenter som produserer og selger smågris i de regioner som har ubalanse. Behovet er størst i region Midt og region Vest.

Tilskudd
Det gis et tilskudd på kr 450 pr omsatt smågris pr år (med bakgrunn i gjennomsnitt for 2018 og 2019) som konverteres til slaktegris. Tilskuddet gis som en engangsutbetaling.

Omleggingen må medføre en konvertering av minimum 300 stk pr år.

En kombinertprodusent som i 2018 og 2019 i gjennomsnitt solgte 500 smågriser, vil ved å redusere salget/øke fremfôringen med 500 stk pr år, få et tilskudd på 500 stk * 450 kr = 225.000 kr.

Forutsetninger
Ved å inngå slik avtale forplikter produsenten seg blant annet til følgende:

  • Å levere gris til Nortura i en periode på 10 år fra tilskuddet er utbetalt.
  • Gjennomføre konverteringen så raskt som mulig, og senest slik at det gir full effekt i 2021.

Forutsetninger
Ved å inngå slik avtale forplikter produsenten seg blant annet til følgende:

  • Å levere gris til Nortura i en periode på 10 år fra tilskuddet er utbetalt.
  • Gjennomføre konverteringen så raskt som mulig, og senest slik at det gir full effekt i 2021.

Det er opp til Nortura å vurdere behov/omfang i det enkelte område. Totalt er det satt en ramme oppad på 15.000 slaktegriser. 

Kilde: Norturas Medlemsider