Norturas anlegg på Otta.
Foto: Nortura

Nortura etablerer ny foredling på Otta.

28. januar 2020

Ny satsing i Norturas lokaler skal sikre lønnsom produktforedling på Otta. – Lønnsomheten for Nortura ligger som alltid i bunn, men vi er glade for at dette også kan gi nye arbeidsplasser, sier styreleder Vaag.

Siden det ble klart at Nortura Otta legges ned har det vært vurdert flere andre muligheter for lønnsom næringsvirksomhet i lokalene. Nå er det klart at Nortura ønsker å bruke lokalene til et nytt selskap som skal lage foredlede produkter rettet mot dagligvaremarkedet. Det er også satt av plass til foredling av lokalmat, og Nortura inviterer lokale aktører til dialog for å legge til rette for et slikt partnerskap.

I tillegg vil det i kjellerlokalene bli produksjon av frossen hundemat. Det vil også fortsatt være en medlemsbutikk og nødslakt i tilknytning til anlegget.

Etter planen vil dette gi mellom 10 og 15 årsverk på kort sikt, og opp mot 25 til 40 i en femårs-periode, avhengig av hvor godt man lykkes med satsingen. Det er satt av 14 millioner kroner til nytt produksjonsutstyr i lokalene. Produksjonen settes opp i løpet av høsten etter at omstillingen ved Nortura Otta er fullført.

– Det er alltid en viss risiko ved å etablere nye produksjoner, men vi har stor tro på denne satsingen. Dette er ting som har vært jobbet med uavhengig av avviklingen av Otta, men vi ser at produksjonslokalene egner seg godt til denne virksomheten og det ligger godt plassert i forhold til råvarene og markedet, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Vaag understreker at lønnsomhet er bærende i all forretningsutvikling i Nortura.

– Vi er et innovativt og moderne selskap som alltid leter etter muligheter for vekst og lønnsomhet for våre eiere over hele landet. Det er vårt viktigste oppdrag og det er det også i dette tilfellet. Vi er glade for at vi nå får en god løsning som skaper lønnsom forretning i våre lokaler på Otta i samarbeid med både lokalmiljø og andre forretningsaktører, sier Vaag.

Kilde: Pressemelding fra Nortura