Foto: T. Tandberg
Foto: T. Tandberg

Nesten 5 000 utenlandske arbeidere i grøntnæringen har fått innvilget innreise

16. september 2021

Grøntnæringen hadde stort behov for utenlandsk arbeidskraft da sesongen startet i vår. Samtidig var innreiserestriksjonene svært strenge på grunn av covid-19-pandemien. Landbruksdirektoratet iverksatte derfor, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, en søknadsordning om «unntak fra restriksjonene for utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig for å opprettholde nødvendig drift i grøntsektoren».

Fra ordningen ble innført i slutten av mars og frem til 15. september, har norske grøntforetak fått innvilget innreise for 4 766 utenlandske arbeidstakere gjennom ordningen. 387 søknader er avslått.

Stor endring da flere land ble «grønne»

Det var stor pågang fra grøntforetakene i hele vår. «Rekorden» ble satt første uka i juni, med over 500 søknader om innreise.

Svært mange av søknadene omfattet på dette tidspunktet arbeidstakere fra Polen. I midten av juni ble det imidlertid innført lettelser i innreiserestriksjonene. Polen var blant de landene som nå ble «grønne», så polske arbeidstakere trengte ikke lenger godkjenning via Landbruksdirektoratets ordning for å komme inn i Norge.

Senere har flere land blitt «grønne» og koronapass er innført. Dette bidrar til å forklare hvorfor antallet søknader sank straks lettelsene i restriksjoner ble kjent, og fortsatte å synke gjennom sommeren. At sesongen etter hvert kom «på hell», er også en viktig delforklaring.

Kilde: Pressemelding fra Landbruksdirektoratet