Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Næringsinntekt fra jordbruk på stedet hvil

18. mars 2021

Norske bønder hadde i 2019 en gjennomsnittig næringsinntekt fra jordbruk på 201 300 kroner. Det er SSB som la fram disse tallene i dag. Dette er basert på skatteoppgjøret for 2019, og kan ikke sammenlignes med inntekt pr. årsverk som blir brukt i jordbruksoppgjøret

Den gjennomsnittlige næringsinntekta er omtrent uendret fra 2017 til 2019. Når det gjelder de forskjellige driftsformer varierer det fra 85 900 kroner for de som driver med sau, til 450 100 for blandet planteproduksjon.

 

Kilde: SSB