Foto: TINE
Foto: TINE

Mutert virus påvist ved TINE-meieriet i Oslo

3. februar 2021
Åtte medarbeidere innenfor lagerdrift har testet positivt for covid-19 på Kalbakken. To tilfeller av det muterte viruset er bekreftet. Produksjon og leveranser går likevel, med få unntak, som normalt.

I øyeblikket er 70 medarbeidere på Kalbakken satt i karantene i forbindelse med smitteutbruddet. Det er ellers ikke avdekket smitte inne i produksjonsdelen av meieriet. 

TINE hadde mandag 1. februar et møte med bydelens smitteverneksperter, og de sier at det viktigste er at man etterlever og følger opp det smittevernsregimet som er etablert vedrørende avstand, håndhygiene, rengjøring etc. 

Helsemyndigheten er ellers nøye med å understreke at man ikke har holdepunkter for å hevde at det muterte viruset forårsaker et alvorligere sykdomsforløp enn det vanlige covid-19-viruset, selv om det er mer smittsomt.  
 
TINE vil selvfølgelig holde bydelsoverlegen informert om eventuelt nye smittetilfeller og tiltak. 

Skolelyst rammet

På grunn av at mange av TINE sine medarbeidere innenfor lagerdrift er i karantene i øyeblikket, er det stans i leveransene av Skolelyst fra og med tirsdag 2. februar til og med mandag 8. februar. Per i dag er planen å gjenoppta leveransene av Skolelyst tirsdag 9. februar. 

Enkelte kunder på Østlandet (Sarpsborg, Nore og Uvdal, Ål og Nesbyen) vil få sine leveranser fra meieriet på Sem i Tønsberg de neste uken.

Kilde: Pressemelding fra TINE