Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland

9. juli 2019

Det er mistanke husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en svinebesetning i Nordland. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger.

Den aktuelle besetningen er båndlagt i påvente av svar på videre laboratorieanalyser. Dette betyr at det ikke er lov å føre dyr ut av eller inn til gården, uten tillatelse fra Mattilsynet.

LA-MRSA er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flyttes til andre besetninger. Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA.

Å få påvist LA-MRSA får store konsekvenser for svinebesetninger. Alle dyrene må slaktes eller avlives, og fjøset må vaskes og desinfiseres.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter er bekymret for at LA-MRSA skal spre seg i samfunnet. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

Sist gang det ble påvist MRSA i en svinebesetning i Norge var i februar i år i en svinebesetning i Nordland. Det var første gang siden tidlig i 2017, noe som kan tyde på at MRSA er lite utbredt her til lands.

LA-MRSA drepes når kjøttet varmebehandles, altså når kjøtt stekes eller kokes. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Derfor regnes faren for smitte fra mulig infisert kjøtt som svært liten.

Kilde: Mattilsynet og NTB