Olaug Bollestad
Foto: Torbjørn Tandberg

Mest penger til de som slutter

7. oktober 2020

Det var ingen overraskelser i budsjettforslaget fra Landbruks- og matdepartementet som ble lagt fram i dag. Men det er påfallende å observere at det blir brukt mer penger til oppkjøp av melkekvoter og kompensasjon til de som blir rammet av forbudet mot pelsdyr, enn økningen i jordbruksavtalen.

Det meste av de økonomiske virkemidlene i landbruket blir fastsatt i jordbruksavtalen, i årets forenklede forhandlinger ble det enighet om å øke budsjettstøtten med 350 millioner kroner.

I årets budsjettforslag er det imidlertid to poster som tilsammen er større enn budsjettøkningen i avtalen. Statens andel av det ekstraordinære oppkjøpet av melkekvoter utgjør 188,5 millioner. Mens det er avsatt 185 millioner til kompensasjon for de som må slutte med pelsdyr, etter at Stortinget vedtok forbud mot hold av pelsdyr. Tilsammen blir dette 373,5 millioner kroner.