Kyr på beite

Melkeproduksjonen tok seg opp i juni

8. juli 2020

Melkeproduksjonen økte med to prosent i juni sammenlignet med i fjor. Dermed ser det ut til at meldingen om at forholdstallet for kumelkkvoter ble økt til 1,05 har begynt å få virkning. Fra 1. juli har også Tine satt opp prisen for å få inn mer melk i sommer

Det vart levert 122,5 millionar liter kumjølk i juni 2020. Dette 2,0 prosent meir enn i 2019, og i samsvar med siste prognose. Feittinnhaldet var 4,32 prosent, som er 0,9 prosent lågare enn i 2019 (4,36 %). Proteininnhaldet var 3,40 prosent, som er 0,9 prosent lågare enn i 2019 (3,43 %).

Hittil i år er det levert 31 millioner liter mindre melk enn i fjor, det utgjør en nedgang på 3,9 prosent.

Kilde: TINE