Melkeglass i grønn eng
Foto: TINE, Bo Mathisen

Melkeproduksjon redusert med 40 millioner liter i 2019

9. januar 2020

Ferske tall fra TINE Råvare viser at det i 2019 ble produsert 1480,7 millioner liter kumelk. Det er 40 millioner liter mindre enn året før, en nedgang på 2,6 prosent.

–Totalvolumet i 2019 treffer godt i forhold til behovet.  Fordelingen mellom 1. og 2. halvår har likevel gitt en noe mer krevende situasjon enn vi håpet.  Vi vil i 2020 være avhengig av at produksjonen holdes oppe 1. halvår for å få en best mulig tilpassing til utfasingen av Jarlsberg-eksporten, sier Johnny Ødegård, direktør i TINE Rådgiving og medlemsservice.   

Ni prosent nedgang i desember

Ser vi isolert på desember 2019 lå produksjonen av kumelk 9,1 prosent under desember 2018.  Det betyr en reduksjon på 12,5 millioner liter. Størst er nedgangen i tunge melkeområder som Rogaland og Trøndelag.

Johnny Ødegård poengterer at 2018 var et spesielt år. 
– De store tørkeutfordringene skapte frykt for melkemangel og gjorde at en åpnet for en betydelig økning av kvotene siste halvår.  Responsen ble større enn forventet og ga høy melkeinngang gjennom hele vinteren 2019.  Reduksjonen på slutten av 2019 er derfor en naturlig tilpassing til dette. 

Økt innhold av fett og protein

Fettinnholdet i kumelka i 2019 endte på 4,35 prosent mot 4,29 i 2018, og proteininnholdet var tilsvarende 3,45 prosent mot 3,40 i 2018. 

Kilde: TINE sine medlemssider