Karina Kaupang
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet følger opp kjøttprodusenter etter salmonella-funn

20. mars 2021

Den siste tiden har det blitt trukket tilbake en rekke kjøttprodukter etter funn av bakterien Salmonella. Alle produktene som er trukket tilbake så langt, stammer fra to partier kjøtt fra Tyskland. Mattilsynet undersøker om også flere produkter må trekkes tilbake.

I et parti storfekjøtt har bakterien Salmonella Enteritidis blitt funnet. Dette har ført til tilbaketrekking av produkter laget av dette partiet, blant annet flere typer kjøttdeig, karbonadedeig, biffer og fileter. Minst 22 mennesker har blitt syke av denne bakterien, og 10 av disse har vært innlagt på sykehus.

Les mer om sykdomsutbruddet hos Folkehelseinstituttet (11.03.21)

I et parti svinekjøtt har bakterien Salmonella Typhimurium blitt funnet. Denne bakterien er resistent mot flere typer antibiotika. Funnet har ført til tilbaketrekking av bacon og røkte knoker. Det er så langt ikke knyttet noen sykdomstilfeller til dette funnet.

– Virksomheter skal umiddelbart iverksette tilbaketrekking av mat med mistanke om mulig helsefare. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

– Dersom et produkt som må trekkes tilbake har nådd forbruker, har virksomheten plikt til å informere forbrukerne. Mattilsynet følger nå opp alle involverte virksomheter, og påser at produkter som kan utgjøre en helsefare, spores og trekkes tilbake fra markedet, sier Kaupang.

Kjøtt med salmonella må varmebehandles

Begge funnene av Salmonella, er gjort i samme virksomhet. I tillegg er det i løpet av vinteren gjort flere funn av Salmonella i importert kjøtt hos denne virksomheten. Noen av disse funnene gjelder også antibiotikaresistente salmonellabakterier. Det gjenstår fortsatt arbeid med å avdekke om kjøttet utgjorde en smitterisiko da det havnet på markedet.

Det gjøres med jevne mellomrom funn av Salmonella i importert kjøtt. Når slike bakterier oppdages, må produsenten behandle kjøttet slik at bakteriene dør, for eksempel ved varmebehandling. Da vil det være trygt for salg til forbruker.

Mattilsynet har gitt pålegg om tilbaketrekking av alt kjøtt fra de to omtalte partiene, som ikke har blitt varmebehandlet av virksomhetene.

Like strenge krav til importert kjøtt

Alle næringsmidler som importeres til Norge skal være i overensstemmelse med norsk næringsmiddellovgivning. Det vil si at det stilles like strenge krav til importert kjøtt, som til norsk kjøtt.

– Smitteutbrudd med Salmonella hos mennesker, er forholdsvis sjelden i Norge. Matvarer som er importerte fra land der Salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør likevel en smitterisiko, sier Karina Kaupang.

I Norge har vi god dyrehelse og lite Salmonella i kjøtt. I de fleste andre land utenom Skandinavia, finner man mer Salmonella blant husdyr. Derfor finner man også oftere Salmonella i kjøttet fra disse dyra. I land med mer sykdom hos dyr, brukes det mer antibiotika enn i Norge. Høyere antibiotikabruk gir større risiko for resistente bakterier, både i miljøet, i dyrene og på kjøttet.

God kjøkkenhygiene er alltid viktig

Det er viktig å huske på at alt rått kjøtt har bakterier på seg. Noen kan være skadelige og noen kan være motstandsdyktige for antibiotika, men man reduserer risikoen for å bli smittet gjennom mat hvis den håndteres på riktig måte.

– Funnene viser hvor viktig det er med god hygiene på kjøkkenet når du lager mat. Det kan hindre at man blir syk av salmonellabakterier, og andre bakterier, fra råvarene. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper bakteriene, sier Kaupang.

Mattilsynets råd for god kjøkkenhygiene:

-Vask hendene før og etter du håndterer rått kjøtt.

-Varmebehandle kjøttet godt, slik at bakteriene drepes.

-Bruk egne redskap/skjærefjøl/fat til rått kjøtt og husk grundig vask etter bruk.

-Hold rå og varmebehandlet mat adskilt.

-Ikke bruk samme redskap til salat, brød etc. som du bruker til rått kjøtt.

-Bruk rene redskap og kluter.

Les mer om god kjøkkenhygiene på Matportalen.

Hele biffer av storfekjøtt er tilnærmet sterile på innsiden. Varmebehandling av overflaten vil være nok til å få et trygt produkt, selv om kjøttet er rødt i midten. Ved kverning av kjøtt blir bakteriene på overflaten av kjøttstykkene jevnt fordelt i hele produktet. Kjøttdeig, karbonadedeig og lignende produkter bør derfor gjennomstekes før servering.

Et annet godt råd, er å lese hva produsenten har skrevet på forpakningen om hvordan du skal håndtere produktet. Dette gjelder ikke bare kjøtt, men for eksempel sukkererter som må forvelles, salat som må skylles og kjøttdeig som må varmebehandles godt. Husk å ikke smake på kjøttdeig, bacon eller annet rått kjøtt før steking.

Lite antibiotikaresistens i Norge

Det er lav forekomst av resistente bakterier i dyr og mat i Norge. Mattilsynet har sammen med Veterinærinstituttet i mange år gjennomført undersøkelser for å få mer kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens, spesielt hos dyr og i mat.

– Vi tar ut prøver som analyseres for resistente bakterier, sjekker hvor mye medisiner som brukes i landbruket og overvåker tilstanden. Resultatene viser at både forbruket av antibiotika og resistente bakterier i dyr og mat er svært lavt, og fortsetter å synke, i Norge, sier Kaupang.

Les mer om overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens (NORM-VET) her.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet