Tine rådgiver og bonde i fjøs
Foto: Bo Mathisen

Mange trekker seg fra kvotesalget

11. mai 2020

Siste oversikt fra Landbruksdirektoratet viser at det er mange som har trukket sin påmelding til å selge melkekvoten til staten. Det betyr at det ikke blir kjøpt ut 40 millioner liter som det opprinnelig var planlagt. 

Det har vært stor interesse for salg og i de fleste regionene er det påmeldte større mengde enn avsatt til ordningen, i disse fylkene har det vært ventelister. Noen fylker vil ikke nå opp i avsatt mengde. Det gjelder Rogaland, Oppland, Trøndelag, Nordland og tidligere Finnmark.

Til nå har Landbruksdirektoratet behandlet 344 søknader. Det er en dynamisk prosess der enkelte av de som har stått på venteliste og fått tilbud om å selge melkekvote, velger å trekke seg. Enkelte selger også en mindre mengde enn det de har påmeldt. Dette kan føre til at en fra ventelisten rykker opp, og det kan fortsatt skje fram til alle søknader er ferdig behandlet. De som rykker opp fra venteliste vil få beskjed via e-post om at de nå kan sende inn søknad om salg av melkekvoten.

Endelige tall for ordningen vil trolig ikke være klare før nærmere sommerferien.

Her er oversikten pr. 8 . mai. Første kollone er det som kan kjøpes ut i hver region. Andre og tredje kollone er godkjente påmeldinger, mens de tre siste er det som det er inngått endelig avtale på.

Mange har trukket sin søknad

Her er oversikten fra Landbruksdirektoratet ved fristens utløp 31. mars, da var det påmeldt 52 millioner liter fra 601 melkebønder.  Det viser at det er mange har trukket tilbake sin påmelding.

Kilde: Landbruksdirektoratet.