Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank.

Mange bønder får lavere priser i år, enn i fjor.

30. juni 2019

1. juli er dagen for prisendringer på jordbruksvarer, da endres prisene både til produsent og forbruker. Normalt betyr prisjusteringer at prisene går opp for å dekke økte kostnader m.m. Slik er det ikke for mange bønder i år, både storfekjøtt, egg og melk går tildels kraftig ned i pris sammenlignet med samme dato i fjor. 

Her er en tabell der produsentprisen sammenlignes med samme tidspunkt i fjor.

 

02.07 2018

01.07.2019

Endring

Ung okse O 250- 300 kg

49,55 kr/kg

47,86 kr/kg

-1,69

Slaktegris 83 kg kl S

24,44 kr/kg

24,18 kr/kg

+0,26

Lam 16-23 kg kl R

38,61 kr/kg

42,71 kr/kg

+4,10

Egg Miljøbur. Store

13,64 kr/kg

12,86 kr/kg

-0,78

Egg Frittgående Store

15,64 kr/kg

15,16 kr/kg

-0,48

Melk 4% fett, 3,2% prot

4,43 kr/lit.

4,18 kr/lit.

-0,26

 

Det er viktig å merke seg at både tillegg å trekk på en del produkter har endret seg i løpet av året, noe som kan gjøre at sammenligningen ikke blir helt korrekt. Men det skal gi en god pekepinn på utviklingen.

Sjekk ut alle endringene fra 1. juli på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura medlemssider, og Bondebladet 5. juli 2018.