Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Laveste melkeproduksjon siden 1959

8. januar 2023

Det ble produsert 1 448 millioner liter kumelk i Norge i 2022. Dette er den laveste melkeproduksjon siden 1959. Likevel melder TINE om velfylte lager, og forholdstallet for i år er satt ned til 95. Den siste prognosen for i år anslår en produksjon på 1 395 millioner liter.

Tall fra totalkalkylen viser at produksjonen i 1959 var 1 417 mill. liter, deretter økte den fram til en topp i 1982 med 1 912 mill. liter. Da var det en betydelig overproduksjon og melkekvotene ble innført. I årene fra 1998 til 2001 ble produksjonen redusert ganske kraftig med statlig oppkjøp av kvoter. Siden 2001 har produksjonen ligget på rundt 1 500 mill. liter.

Den siste reduksjonen i forbindelse med utfasingen av Jarlsbergeksporten skulle gjennomføres i fra 2021, men pandemien gjorde at melkebehovet økte kraftig i 2021, men i fjor og i år faller etterspørselen.
Her er statistikk for kumelkproduksjonen fra 2004 og fram til i år, hentet fra TINEs prognoseside.

År Mill. liter
2022 1 448
2021 1 526
2020 1 497
2019 1 481
2018 1 520
2017 1 495
2016 1 523
2015 1 536
2014 1 509
2013 1 525
2012 1 531
2011 1 476
2010 1 506
2009 1 501
2008 1 526
2007 1 541
2006 1 500
2005 1 511
2004 1 520


2022
Nedgangen i produksjonen er relativt jevnt fordelt utover landet, men vi kan merke oss at de to store melkeproduksjonsfylkene Trøndelag og Rogaland  har størst nedgang.

Kilde: TINE