Gimming, Fjelltveit og Bartnes
Ledertrioen i Norges Bondelag etter fjorårets årsmøte. Foto: Norges Bondelag

Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

30. september 2020

Lars Petter Bartnes ble gjenvalgt som leder i Norges Bondelag, han fikk 162 stemmer, det var 8 blanke stemmer. Bodhild Fjelltveit ble valgt som ny 2. nestleder.

Følgende ble valgt i dagens årsmøte:

Leder: Lars Petter Bartnes, Trøndelag, (gjenvalg)
1. nestleder: Bjørn Gimming,Østfold, (gjenvalg)
2. nestleder: Bodhild Fjelltveit, Hordaland (ny)

Styremedlemmer for to år:

Audhild Slapgård, Trøndelag (ny)
John Erik S. Johansen, Nordland (gjenvalg)
Arne Elias Østerås, Hedmark (gjenvalg)

Styremedlemmer for 1 år
Arthur Salte, Rogaland (ny) ( 55 stemmer på Torleif Müller)
Solveig Bratteng Rønning, Nordland (ny)

Styremedlemmer som ikke var på valg:
Erling Aas-Eng, Hedmark
Merethe Sund, Nordland

Varamedlemmer i nummerorden:

  1. Egil Chr Hoen, Buskerud (gjenvalg)
  2. Torleif Müller, Vestfold (ny)
  3. Ragnhild Duserud, Østfold (ny)

Ordfører:    Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold (ny)

Varaordfører: Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag (ny)

Varamedlemmer i nummerorden:  1. Marit Epletveit, Rogaland (gjenvalg)

2. Knut Erik Ulltveit, Agder (gjenvalg)

 

Sak 14:    Valg av valgnemnd m/varamedlemmer

Leder for 1 år:          Anne Kristine Rossebø, Hedmark (gjenvalg)

Nestleder for 1 år:    Anne Aasnæs Andvik, Vestfold (valgt i 2019), (ny)

 Medlemmer for 2 år etter forslag fra fylkene:   

Buskerud, Hedmark, Oppland:

Medlem: Anders Hole Fyksen, Vara: Bjørnhild Kihle

Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland:

Medlem: Knut Byrkjenes Hauso, Vara: Kari Heggenes Kvammen

Møre og Romsdal, Trøndelag:

Medlem: Kari Åker, Vara: Norvald Berre