Foto: Marius Helge Larsen / NTB
Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Landbruksdirektoratet mobiliserer for å betale ut strømkompensasjon

25. januar 2022

Landbruksdirektoratet lager løsningen for strømpakken og skal sørge for at utbetalingene starter i slutten av februar. Det skriver direktoratet på sine nettsider i dag

Regjeringen har foreslått å innføre en ordning med kompensasjon for høye strømkostnader for jordbruket og veksthusnæringen. Bakgrunnen er de høye strømprisene i siste del av fjoråret. Dette er en midlertidig ordning for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Forslaget til strømpakke legges fram for Stortinget som en proposisjon så raskt som mulig, og Stortinget vedtar den endelige ordningen.

Landbruksdirektoratet har lang erfaring med å utbetale ulike tilskudd til landbruket og forbereder nå en løsning som på en effektiv og rask måte skal kompensere deler av de høye strømkostnadene som jordbruket og veksthusnæringen har.

– Vi utvikler nå en ny teknisk løsning, henter inn ulike data fra en rekke kilder og forbereder utbetalingene slik at alt skal bli riktig, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Med ca. 39 000 ulike jordbruksforetak, flere målere per bruk, mange foretak som ikke har målere knyttet til sitt organisasjonsnummer og en næring i endring, er det en krevende oppgave direktoratet står overfor.

Mobiliserer for fullt

– Målet er likevel at utbetalingene skal starte i slutten av februar, sier Jørn Rolfsen, som fremhever at direktoratet mobiliserer for fullt med både interne og eksterne ressurser for å levere på oppdraget.

I regjeringens forslag er kompensasjonen tenkt å bli tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 prosent for desember, og til 80 prosent for januar til og med mars. Kompensasjonen dekker strømpris som overstiger 70 øre per kWh eksklusiv merverdiavgift. For jordbruket er det satt et tak på 20 000 kWh per måned, mens det for veksthusnæringen ikke er satt noen øvre grense.

Kompensasjonen baseres på forbruksdata fra Elhub.

Mer informasjon om detaljer i ordningen og hvordan utbetalingene skal foregå, kommer senere.

Spørsmål og svar om ordningen finner du her.

Kilde: Landbruksdirektoratet