Sau og lam på beite
Foto: NTB

Lammeslakttilskuddet, -omstridt og effektivt.

27. februar 2019

I et innlegg på Nationen.no i dag foreslår styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjell Erik Branstadmoen å ta bort lammeslakttilskuddet, og overføre pengene til driftstilskudd og ekstra tilskudd til grasfôra slakt. Tilskuddet til lammeslakt ble kraftig økt i 2014 av Sylvi Listhaug for å øke produksjonen av lammekjøtt, og det var så effektivt at i løpet av to år gikk vi fra underskudd til overskudd av lammekjøtt.

En del av finansieringen av det økte tilskuddet i 2014 var reduksjon i husdyrtilskuddet til sauer over 1 år. For de første sauene opp til 50 dyr ble det kuttet med 326 kroner pr/dyr, fra 51 til 100 ble det kuttet med 70 kr/dyr, og fra 101 til 200 ble det kuttet med 97 kr/dyr. Mens fra 201 til 300 dyr  ble tilskuddet økt med 40 kr/dyr , og med 250 kr/dyr for over 300. Lammeslakttilskuddet ble satt til 500 kroner pr. lam i slakteklasse O og bedre. Dette var selvfølgelig en voldsom stimulans til å øke produksjonen av lammekjøtt, og bøndene reagerte raskt med å øke besetningene, og det ble også satt igang bygging av nye og relativt store sauefjøs.

I 2015 ble det mye bråk rundt lammeslakttilskuddet  i jordbruksforhandlingene. Det ble bestemt at tilskuddet skulle utbetales fortløpende direkte fra slakteriene, første året ble det utbetalt sammen med produksjonstilskuddet etter søknad. Denne endringen førte til at det i 2016 ville bli utbetaling både for lam slaktet i 2015 og 2016, noe som ville utløse et behov for større budsjettbevilgning i 2016.  Dette ble “løst” med at tilskuddet i 2015 og 2016 ble halvert til 250 kroner. Dette skapte stor misnøye blant sauebøndene.

I 2017 og 2018 var tilskuddet på 500 kroner, med den endringen at for 2018 ble kravet for å få tilskuddet hevet til slakteklasse O+. Så ble satsen for 2019 redusert med 50 kroner til 450 kroner pr lam i jordbruksoppgjøret i 2018, dette ble begrunnet med den vanskelige markedssituasjonen. Og nå ser det ut til at Norsk Bonde- og Småbrukarlag går inn for å fjerne tilskuddet i sin helhet. Det blir det også helt sikkert bråk av. I innlegget foreslår Branstadmoen og overføre pengene til et drifttilskudd pr. sau som stopper på 50 vinterfôra sauer, og et eget tilskudd til de som leverer slakt uten å bruke kraftfôr. I tillegg vil han innføre et tak slik at bare de 300 første sauene får tilskudd.