To ulver skutt i Rendalen
Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Lagmannsretten sier to av tre vedtak om ulvefelling i 2017 var ugyldige.

29. januar 2020

To av tre vedtak om ulvefelling i 2017 var ugyldige, fastslår Borgarting lagmannsrett. – Reviravgjørelsene er ugyldige som følge av feil i rettsanvendelsen, heter det i dommen.

Domstolen fastslår i dommen onsdag at et vedtak om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-reviret fra i desember 2017 var ugyldig. Det samme gjelder vedtaket fra februar året etter om felling av tre ulvevalper i de samme revirene, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

– Reviravgjørelsene er ugyldige som følge av feil i rettsanvendelsen, heter det i dommen.

Bondelaget forventer at dommen blir anket

Lagmannsretten kom til at anvendelsen av bokstav c er skjønnsmessig. Klima- og miljødepartementet hadde likevel ikke foretatt en tilstrekkelig konkret vurdering av hvilke offentlige interesser av vesentlig betydning som var aktuelle for de konkrete flokkene.

– Det vil fremdeles være anledning til å ta ut revir slik at bestandsmålet kan etterleves. Vi forventer at avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett. Uansett, skulle dommen blir stående, må Klima- og miljødepartementet gå inn å gi en klar instruks om å utrede alle revirer slik at rovviltnemndene får tilstrekkelig grunnlag for sine vedtak, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Bestanden er ikke truet

WWF ønsker også at Lagmannsretten skulle avgjøre om forvaltningen må endres, fordi de mener at bestandens overlevelse ble truet av vedtakene. De fikk ikke medhold i dette.

– Dagens forvaltning gjør ikke at bestandens overlevelse er truet, og vi er fornøyd med at dommen slår fast at dette ikke er tilfelle, sier Lars Petter Bartnes.

Tingrettens vedtak om å ta ut streifulv står fast

WWF anket også beslutningen om å ta ut 12 ulver utenfor sonen. De fikk ikke medhold i tingretten, og heller ikke i lagmannsretten.

– Dommen slår fast at streifulvene kunne felles fordi de var i beiteprioritert område. Det er viktig for å kunne opprettholde beitenæringen i disse områdene. Det handler om livskvalitet for de berørte så vel som dyrevelferd, sier Lars Petter Bartnes.

Rotevatn: Vil lese dommen nøye

Ansvarlig statsråd, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), avviser ikke at dommen kan bli anket til Høyesterett, men understreker i sin første, umiddelbare kommentar at det fortsatt er for tidlig å ta stilling til ankespørsmålet.

– Dommen er lang og omfattende, og siden lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon enn tingretten, vil jeg sammen med statens prosessfullmektig gå igjennom dommen nøye før jeg kommenterer den nærmere, sier Rotevatn til NTB.

WWF: Sårt tiltrengt seier

I jaktsesongen 2017–2018 ble det opprinnelig vedtatt å felle opp mot 50 ulver. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 ble felt. WWF mente antallet det ble gitt tillatelse til å skyte, var for høyt, og at jakta dermed truet bestandens overlevelse.

Organisasjonen gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

– Dette er en sårt tiltrengt seier for ulven og for naturen. For hvert eneste år mister vi mer natur, så vi må ta vare på våre kritisk truede dyrearter i Norge. Vi er svært fornøyde med at retten slår fast at Norge har et selvstendig ansvar for å verne den felles sørskandinaviske ulvebestanden, sier fungerende generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens Naturfond.

Ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett fra 2. til 6. desember.

(©NTB) og Pressemelding fra Norges Bondelag