Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Kulturlandskapstilskuddet mindre enn forventet

16. februar 2021

Onsdag 17. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 10,3 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 38 200 jordbruksforetak.  De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen 2020 – 2021, med unntak av kulturlandskapstilskuddet som er redusert fra 166 kroner til 162 kroner per dekar. 

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd i jordbrukssektoren, og formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Tilskudd til avløsning skal bidra til at de som driver husdyrproduksjon får mulighet til å ta fri ved å leie inn hjelp. 

Penger på konto denne uka 

Det er altså i overkant av 38 200 foretak som får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Det er søknadene fra 2020 som er grunnlaget for utbetalingene.  

– Kommuner, statsforvalterne og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 19. februar, forteller seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. – Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig blir mange av disse  innvilget på et senere tidspunkt. 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 19. januar i år de endelige satsene for produksjonstilskudd og avløserttilskudd i jordbruket for søknadsåret 2020.  

Kulturlandskapstilskuddet: Redusert med 4 kroner fra jordbruksavtalen

De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen 2020 – 2021, med unntak av kulturlandskapstilskuddet som er redusert fra 166 kroner til 162 kroner per dekar.

Hvorfor er satsen for kulturlandskapstilskudd redusert?

-For alle produksjonstilskudd fastsettes det en bevilgning. Satsene en kommer fram til i jordbruksoppgjøret er foreløpige satser, og avhenger av at prognosene treffer.
Det er særlig jordbruksarealet i drift som har økt, det ligger 25.600 dekar høyere enn i 2019. Innenfor jordbruksarealet er det særlig kornarealet som har økt. Også antall dyr på beite ligger høyere, opplyser Anders Huus i Norges Bondelag.

Kilde: Landbruksdirektoratet