Noresjø, Ropstad og Bollestad
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Krf sier nei til økte tollfrie kvoter fra EU

2. mai 2021

Landsmøtet i KrF vedtok seint lørdag kveld landbrukskapitlet i partiprogrammet for neste stortingsperiode. Flere endringsforslag fikk flertall, melder bonde og 2. kandidat for Østfold KrF Einar Kiserud. Blant annet et forslag om å avvise krav fra EU om økte tollfrie kvoter av landbruksprodukter.

-Jeg er særlig glad for at vi nå setter et mål om minst 50 % selvforsyning, korrigert for fôrimport. Pandemien har vist oss viktigheten av å satse på egen matvareberdskap, derfor er det også veldig bra at landsmøtet i KrF vedtok å gjenoppbygge kornlagre i Norge. For å sikre beredskapen vår er vi avhengig av både kornlagre, nasjonal matvareproduksjon og internasjonal handel.

-Det er dessuten svært gledelig at vi nå skjerper jordvernmålet, og vil sikre en investeringspakke rettet for melkebruk under 30 kyr i det kommende partiprogrammet vårt, sier Einar Kiserud til Landbruk24.

Her endringsforslagene som ble vedtatt.

Minst 50 % selvforsyning av jordbruksprodukter, korrigert for forimport.

Avvise krav fra EU om økte tollfrie kvoter av landbruksprodukter i stortingsperioden

Sikre en investeringspakke for melk, spesielt rettet mot melkebruk under 30 kyr.

Årlig omdisponering av dyrket jord skal ned til under 3000 dekar årlig.

Etablere en klimafondsordning for jordbruket slik at bonden kan sette av penger til investeringer knyttet til klimatilpassing og redusert klima/miljø-avtrykk i produksjonen.

Opprettholde muligheter for kjøp, salg og leie av melkekvote. Men innføre max utleie-tid på 10 år.

Gjenoppbygge kornlagre, og øke insentivet for produksjon av mat hos norske bønder. I tillegg vurdere nordiske avtaler for matsikkerhet i Skandinavia.

Følge opp lov om god handelsskikk og sikre en bedre konkurranse i distribusjonen av dagligvarer. Styrke konkurransetilsynet og dagligvaretilsynet sitt ansvar for å avgrense uheldige sider ved maktkonsentrasjon i verdikjeden for dagligvarer

Vesentlig reduksjon av inntektsgapet

Med tanke på det nært forestående tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør er det også verdt å merke formuleringen om inntektsutviklingen i programmet:

-Sikre bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til vesentlig å redusere inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper

 

Landbruk24 har ikke omtalt programprosessen i de andre partiene denne våren, men gjør et unntak for partiet som har landbruks- og matmisteren. Det vil komme en analyse av alle partiers landbruksprogram når landsmøtesesongen er over.