Foto: Bondelaget
Foto: Bondelaget

Kravet legges fram i morgen kl. 11.00

26. april 2022

27. april kl 11 presenterer bondeorganisasjonene årets krav i jordbruksforhandlingene. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært alvorlig, og forventningene er høye før det første oppgjøret med Ap- og Sp-regjeringen. 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Onsdag 27. april:

-Kl 10.00: Bondelederne kommer til departementet.

-Kl 11.00: Pressekonferanse
Hos Landbruks- og matdepartementet i R6, Teatergata. Pressekonferansen kan også sees direkte via lenke på LMD sine sider. 

 

Forventningene i landbruket er høye før det første oppgjøret med Ap- og Sp-regjeringen.

– Vi går inn i forhandlingene med et bakteppe få kunne forestille seg for ett år siden. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært alvorlig, sier Bjørn Gimming. Han sier at resultatet og signalene fra årets oppgjør blir viktige for næringa: – Det handler om både tydelig inntektsløft og kompensasjon av ekstraordinære kostnader, sier Gimming.

– Den beste beredskapen er en løpende matproduksjon, det har krigen i Ukraina vist oss. Da må forholdene legges til rette slik at bøndene kan fortsette å produsere mat, sier bondelagslederen.

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Viil Søyland er også til stede. Kravdokumentet er tilgjengelig fra kl 11.00.

Det er ventet at staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.

Kilde: Norges Bondelag