Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Kraftfôrprisene øker

16. desember 2021

Det internasjonale markedet for råvarer til kraftfôr opplever store forstyrrelser og historisk høye priser. Det skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding

Felleskjøpet Agri er allerede i gang med optimalisering av sine kraftfôrblandinger for å redusere effektene mest mulig for den norske bonden. Tiltakene med å optimalisere kraftfôrblandingene vil dessverre kun delvis løse utfordringene. Felleskjøpet Agri er derfor tvunget til å øke sine kraftfôrpriser fra 15. desember. Kraftfor med høyt norskinnhold øker minst i pris.

Prisøkningen vil variere mellom 6-20 øre per kilo, avhengig av sammensetningen av de forskjellige kraftfôrslagene. Prisene på norskprodusert animalsk fett har steget betydelig den senere tiden da denne råvaren nå prises på linje med internasjonale priser. Dette påvirker kraftfôrprisen direkte. I tillegg øker prisene på importvarer og valuta-effekter slår også negativt ut. Felleskjøpet har lave marginer på kraftfôr, og opererer med et fast kronepåslag pr tonn vare, noe som gjør at vår inntjening ikke øker når kostprisen på varen øker.

Favørblandingene for drøvtygger er de blandingene som vil øke minst i pris. Elite-blandingene til drøvtygger og de fleste svinefôrblandingene vil også ha mindre prisøkninger. Premium-blandingene til drøvtyggere og fjørfe-fôr er de blandingene som øker mest. Fellesnevneren der er mengde importerte råvarer og bruk av d-fett.

Prispress på råvarer til kraftfôr

Norge er ikke selvforsynt av mineraler, vitaminer, fett og proteiner, og Felleskjøpet Agri importerer en del slike råvarer til bruk i kraftfôr. Det er så langt ingen bekymring for leveranser inn til Felleskjøpet, men vi venter prisøkninger på råvarene. På enkelte råvarer vil prisøkningen være betydelig.

-Årsakene til prisøkningene har likhetstrekk med det vi har opplevd på mineralgjødsel gjennom store deler av 2021. En rekke faktorer påvirker markedene på samme tid, og dette gir store utslag på pris. Økte energipriser som påvirker produksjonen, sterkt stigende fraktpriser, valuta-effekter og variable avlingsnivå er alle faktorer som påvirker prisene på det internasjonale råvaremarkedet, sier Bjørn Stabbetorp som er landbruksdirektør i Felleskjøpet Agri.

Kraftfôr med høy norskandel øker minst i pris

Det er umulig å fastslå med sikkerhet hvordan økte priser på mineraler, vitaminer, fett og proteiner vil slå ut på kraftfôrprisen frem i tid. Anslagene tilsier en videre prisøkning på mange av våre blandinger i løpet av første kvartal 2022. Dette vil variere med råvaresammensetningen i kraftfôr-blandingene. Høy andel norsk korn i kraftfôret har positiv effekt på prisene.

-Felleskjøpet går nå gjennom alle sine resepter for å optimalisere og utnytte råvarene best mulig. Det innebærer blant annet bruken av råvarene i de forskjellige reseptene våre, uten at det skal påvirke bondens produksjonsresultater. Bruk av alternative råvarer er også noe vi ser på sammen med god rådgivning til produsentene. På grunn av prisene på korn internasjonalt vil blandinger med høy andel av norsk korn ha en mindre prisøkning på grunn av fastsatte priser gjennom jordbruksavtalen, forklarer Stabbetorp.

Felleskjøpet har gode avtaler med leverandørene og ser ingen fare for råvaremangel. Vi skal sikre nødvendige leveranser til den norske bonden og holder så lave marginer som mulig på varene for å hjelpe bonden i de krevende tidene for norsk landbruk.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri