Ansatte arbeider med melkeprodukter
Foto: Gorm Kallestad / NTB

“Koronakompensasjon” på inntil 10000 kroner til TINE-ansatte

20. mars 2021

Fredag fikk ansatte i TINE en hyggelig melding med takk for innsatsen i pandemien så langt og informasjon om en engangskompensasjon på inntil 10 000 kroner. 

I brevet til de ansatte skriver styret blant annet:

“Akkurat nå har vi et sjeldent mulighetsrom til å gi deg en engangskompensasjon som blir utbetalt på april-lønningen. Dette er ikke knyttet til lønnsforhandlinger, eller direkte til resultatet for 2020, men til den innsats og gjennomføring vi i TINE sammen har fått til i den ekstraordinære pandemisituasjonen i 2020. En situasjon som vi fortsatt ikke er ferdig med. Det er også med et håp om en ekstra motivasjon for å stå på i månedene og årene som kommer og ikke minst for at vi skal levere på visjonen vår, Sammen skaper vi et levende Norge.
På vegne av 9 140 TINE-bønder: Tusen takk!”

Kompensasjonen beregnes på antall timer du har arbeidet i perioden 1. juli til 31. desember 2020 og du vil enten få 10 000, 5 000 eller 2 000 kroner.

Les hele brevet på TINEs medlemssider