Foto: Heiko Junge / NTB
Foto: Heiko Junge / NTB

Klart for kvotejakt på gaupe

30. januar 2021

Mandag 1. februar starter kvotejakta på gaupe. Det er åpnet for å felle inntil 82 dyr i de regionene der det er åpnet for jakt. Det åpnes ikke for jakt i Hedmark, Akershus og Østfold. Klima- og miljødepartementet har behandlet fire klager på rovviltnemndenes vedtak om kvote, men nemndenes vedtak ble opprettholdt.

-For første gong på åtte år ligg vi over det nasjonale bestandsmålet for gaupe i Noreg. Før kvotejakta på gaupe i år har eg ikkje gjort endringar i kvotene rovviltnemndene har sett for region 1, 2, 3 og 6. Det er ikkje opna for gaupejakt i region 4 og 5, der bestanden ligg under bestandsmålet, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ifølgje Rovdata er det frå 2018 til 2020 registrert 57,5, 55 og 66,5 familiegrupper av gaupe i Noreg. I 2020 svarte det til om lag 393 dyr, før jaktsesongen det året starta. Bestandstalet for 2020 viser at gaupebestanden for fyrste gong på åtte år ligg over det nasjonale målet på 65 ungekull i året.

 

 Jaktkvote (hodyr i parantes)

 

Region 1 (Vestland, Rogaland og tidlegare Vest-Agder)

Kvotefri jakt

 

 

Region 2 (Vestfold og Telemark, tidlegare Buskerud og tidlegare Aust-Agder)

32 (12)

 

 

Region 3 (tidlegare Oppland)

8 (4)

 

 

Region 4 (Oslo, tidlegare Akershus og tidlegare Østfold

Ingen jakt

 

 

Region 5 (tidlegare Hedmark)

Ingen jakt

 

 

Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag)

30 (10)

 

 

Region 7 (Nordland)

6 (3)

 

 

Region 8 (Troms og Finnmark)

6 (3)

 

 

Totalt for Noreg

82 (32)

 

 

Kilde: Klima- og miljødirektoratet