Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Klarer ikke å jevne ut forskjellene

27. april 2021

I forkant av jordbruksforhandlingene var begge faglaga klare på at de ville løfte de produksjonene som ligger lavest i inntekt, nemlig sau, ammeku og korn. Men hvis man ser på referansebruksberegningene viser de at forskjellene øker fra 2020 til 2022.

Her er beregnet vederlag til arbeid og egenkapital i kroner pr. time på referansebrukene i 2020 og 2022

Referansebruk 2020 2022
Melk og storfeslakt 30 årskyr, landet 187  236
Korn 396 dekar, landet 159  176
Sau 156 vinterfôra sauer, landet 125  151
Geit melkeproduksjon, 144 årsgeiter 242  280
Gris/korn 52 avlssvin+ 373 dek. korn landet 288  382
Egg/korn 6 758 høner+ 343 dek. korn landet 277  308
Potet/korn 121 dek potet+ 313 dek. korn landet 251  308
Ammeku/storfeslakt 31 ammekyr, landet 151  166
Frukt og bær. 49 dek. frukt og bær 213  228
Grønnsaker. 82 dek. grønnsaker+ 286 dek. korn 190  225
Fjørfekjøtt/korn 123 241 fjørfeslakt+261 dek korn 405  409
     
Økologisk melk og storfeslakt 29 årskyr. landet 173  225
Melk 15 årskyr, landet 179  213
Melk 49 årskyr, landet 187  247
Melk 66 årskyr, landet 200  268
Melk og storfeslakt 36 årskyr Østlandets flatbygder 180  236
Melk og storfeslakt 29 årskyr, Østlandet andre bygder 227  279
Melk og storfeslakt 34 årskyr, Jæren 151  215
Melk og storfeslakt 26 årskyr Agder/Rog. uten Jæren 169  215
Melk og storfeslakt 28 årskyr Vestlandet 182  228
Melk og storfeslakt 34 årskyr Trøndelag 183  238
Melk og storfeslakt 28 årskyr Nord- Norge 186  236
Korn 293 dekar Østlandet 107  142
Korn 865 dekar Østlandet 279  299
Korn/gris 346 dek. korn+ 27 avlssvin Trøndelag 286  375
Sau 142 vinterfôra sauer Vestlandet 105  128
Sau 183 vinterfôra sauer Nord- Norge 165  187
Sau 292 vinterfôra sauer , landet 164  190