Grillprodukter
Foto: Nortura

Kjøttprisen har stått stille i 10 år.

10. desember 2020

Helsedirektoratet la idag fram rapporten “Utviklingen i norsk kosthold 2020”. Der er det blant annet en oversikt over prisutviklingen på forskjellige matvarer, den viser at det ikke har vært prisstigning på kjøtt siden 2009. Også andre norske jordbruksvarer har økt mindre enn konsumprisindeksen de siste 10 åra.

Denne tabellen viser prisutviklingen fra 1999 til 2019.

Sjølforsyningsgrad

I den samme rapporten er det også en beregning av sjølforsyningsgrad på de ulike matvarene. Sjølforsyningsgraden angir hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer, regnet på energibasis, som kommer fra norsk produksjon. (Her er det ikke tatt hensyn til hvor fôret kommer fra) I 2019 var sjølforsyningsgraden 43 prosent. Dekningsgraden tar i tillegg hensyn til eksport av norske matvarer.

Sjølforsyningsgrad (blå søyler) og dekningsgrad (summen av blå og grønne søyler) 2019

 

Kilde: Helsedirektoratet.