Foto: NBS
Foto: NBS

Kjersti Hoff tar ikke gjenvalg i Bonde- og Småbrukarlaget

3. juni 2022

Styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, stiller ikke til gjenvalg. Det kommer fram i ei pressemelding i dag.

– Dette er en avgjørelse som ble tatt da jeg stilte til valg sist. Det å være leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag er et verv som krever svært mye av deg, hver dag hele året. Dermed er fire år nok, sier leder Kjersti Hoff.

– Det er mye potensiale og engasjement i organisasjonen, så jeg regner med at valgkomiteen får gode innspill til sitt arbeid mot landsmøtet i oktober, fortsetter Hoff.

Flere styreverv på valg

Sentralstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag består av styreleder og seks medlemmer. Organisatorisk og politisk nestledere velges av landsmøtet blant styremedlemmene. Styreleder og nestledere er på valg hvert år, mens øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. I tillegg velges en ordfører, varaordfører og fem varamedlemmer i prioritert rekkefølge for et år av gangen.

Kristoffer Fodnes, Sander Solheim og Ann Guro Hansen er på valg. Samtlige stiller seg til disposisjon for styret.

Ordfører Astrid T. Olsen stiller seg til disposisjon. Varaordfører Ole T. Muriteigen tar ikke gjenvalg.

Varamedlemmene Ståle Støen og Eldar Melbøe Kyllesø stiller seg til disposisjon. Irene Dalland tar ikke gjenvalg.

Organisatorisk nestleder Ola Fiskvik stiller seg til disposisjon for nestledervervet. Eli Berge Ness tar ikke til gjenvalg som politisk nestleder, men fortsetter som styremedlem.

– For å lykkes i vårt arbeid er vi avhengig av en engasjert medlemsmasse som gir oss beskjed om hva slags styremedlemmer og styreleder de ønsker seg, sier leder av valgnemnda, Hilde Mellum.

Kilde: Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget