Kjersti Hoff
Foto: NBS

Kjersti Hoff med kraftig advarsel til regjeringen

10. juli 2019

EFTA OG MERCOSUR ( Argentina, Brasil, Uruguay OG Paraguay) er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale. Fra regjeringen  blir det pekt på at Mercosur er viktige markeder for norske eksportbedrifter.

Jeg vil på det sterkeste advare regjeringen  mot å inngå en avtale med Mercosur som innebærer økt markedsadgang til Norge på jordbruksprodukter, som vi produserer i Norge i dag, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Hoff viser til regjeringserklæringen fra Granavollen der det  heter,

«Regjeringen mener at et velfungerende og forutsigbart importvern for landbruksprodukter er en forutsetning for å kunne opprettholde et landbruk over hele landet og øke matproduksjonen. Regjeringen vil ta hensyn til de naturgitte konkurranseulempene for norsk landbruk. I bilaterale og multilaterale handelsforhandlinger vil regjeringen ivareta interessene til norsk jordbruk og et velfungerende importvern.»

Jeg forutsetter at  denne delen av regjeringserklæringen  står ved lag, og da kan ikke regjeringen svekke tollvernet mot Mercosur, avslutter Hoff.

 

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag