Foto: Nora May Engeseth
Foto: Nora May Engeseth

Kjersti Hoff foreslås gjenvalgt som leder i Bonde- og Småbrukarlaget

8. oktober 2021

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Kjersti Hoff som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det er delt innstilling til vervet som organisatorisk nestleder, Ola Fiskvik fra Trøndelag og Eldar Melbøe Kyllesø fra Rogaland kjemper om vervet som organisatorisk nestleder

I dag  offentliggjøres valgnemndas innstilling til landsmøtevalgte tillitsverv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kjersti Hoff (59) tar gjenvalg som leder. Hoff er tidligere økologisk mjølkebonde og driver i dag en liten markedshage sammen med sin mann. Hun har vært leder av organisasjonen siden 2018.

– Jeg takker for tilliten og er klar for et nytt år. Vi vil fokusere mye på å bygge organisasjonen og jeg ser behovet for å videreutvikle vårt sekretariat. Jeg ser store muligheter for større påvirkning av landbrukspolitikken i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin retning framover, sier Kjersti Hoff.

 Med seg har Hoff Eli Berge Ness (54) som tar gjenvalg som politisk nestleder. Ness er sauebonde og bor i Sogn og Fjordane. Hun jobber i tillegg som lærer. Til vervet som organisatorisk nestleder leverer valgnemnda delt innstilling.

 Kjemper om verv som organisatorisk nestleder

Ola Fiskvik (49) og Eldar Melbøe Kyllesø (40) kjemper om vervet som organisatorisk nestleder. Fiskvik bor i Stjørdal i Trøndelag og driver med korn. Han har vært leder i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag siden 2021 og leder av NBS sitt kornutvalg siden 2019. Kyllesø bor i Sandnes i Rogaland og driver med ammeku og sau. Han sitter i styret til Rogaland Bonde- og Småbrukarlag og har vært aktiv i organisasjonen i en årrekke.

 

 

– Valgnemnda har i sitt arbeid lagt vekt på de forslag som har kommet fra enkeltmedlemmer, lokallag og fylkeslag. Videre har vi hatt samtaler med samtlige medlemmer i styret, medlemmene i ordførerskapet og nye kandidater som vi nå foreslår, og disse samtalene har gitt oss nyttig informasjon og gitt oss et godt grunnlag for å komme med ei innstilling til landsmøtet, sier Ola Krokann, leder i valgnemnda i NBS. 

På landsmøtet 30 og 31 oktober velges styremedlemmer, varaer til styret, ordfører og varaordfører, samt medlemmer i ungdomsutvalget og kvinneutvalget. Styremedlemmer velges for to år, mens leder velges for ett år. Øvrige innstillinger til landsmøtevalgte tillitsverv er enstemming. 


Valgnemndas innstilling til landsstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Leder: Kjersti Hoff (gjenvalg)

Politisk nestleder: Eli Berge Ness (gjenvalg)

Organisatorisk nestleder (delt innstilling): Ola Fiskvik (ny), Eldar Melbøe Kyllesø (ny)

Styremedlem: Kjell-Erik Brandstadmoen (gjenvalg)

Ordfører: Astrid Tove Olsen (ny, tidl. varaordfører)

Varaordfører: Ole Tvete Muriteigen (ny, tidl. ordfører)

Ikke på valg: Ann Guro Hansen, Kristoffer Fodnes, Sander Solheim

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.