Jon Georg Dale
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kan ikke gi bønder høyere inntekt, enn det de er villige til å arbeide for.

14. juni 2018

-Det er ikke mulig å gi sjølstendig næringsdrivende bønder høyere inntekt enn det de er villige til å arbeide for, sa landbruksminister Jon Georg Dale i Stortinget i dag. -Produksjonviljen i jordbruket er så sterk at ytterligere stimulans gjennom inntekt vil forsterke overproduksjonen, sa han. 

I dag ble jordbruksavtalen debattert i Stortinget. Det ble en forholdsvis kjedelig debatt, der de fleste roste avtalepartene for å ha kommet fram til en avtale. Men talere fra flere partier beklaget at inntektsmålet ikke ble oppfylt gjennom årets avtale.
Det var i et svar på dette at Dale kom med utsagnet som er sitert i starten av artikkelen. Han sa at markedsinntektene i jordbruket har falt med omlag 1,4 milliarder fra 2015 til 2017. Det må være en balanse i stimulansen, det kan være bedre for bonden å få tilført mindre penger sa ministeren. Før han fortsatte, -en overproduksjon på 2 prosent i sau og lammemarkedet har ført til en reduksjon i engrosprisen på 25 prosent, da hjelper det ikke å tilføre mer overføringer hvis prisen fortsetter å gå ned. Den balansen en har kommet fram til i avtalen, er ikke fordi en ikke unner bøndene ei bedre inntekt, men en ser på hva som virker og ikke virker.

Om debatten til tider var kjedelig, kom Geir Pollestad med en replikk som kanskje går inn i historien på linje med Jon Leirfall og Lars Sponheim. Etter at saksordfører Ingunn Foss hadde trukket fram at familien til Pollestad drev stort innen kylling, kom han med følgende replikk, – Under enkelte innlegg i dag skulle jeg ønske at jeg var odelsgutt å kunne vært heime å hørt på nyklekte kyllinger som peip, tror de hadde hatt mer å si.