Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Justering av kornprisene

12. desember 2022

Felleskjøpet Agri melder at basisprisen på matkveite reduseres med 1 øre pr. kg fra og med i dag 12. desember, mens matrug reduseres med 5 øre/kg fra samme dag. Fra 2. januar økes prisen på bygg med 3 øre/kg.

Fk Agri har lagt ut følgende melding på sine nettsider:

Vi har gått gjennom prognosen i lys av novemberprognosen med sikte på å ta ut prisar i samsvar med målpris og gjort følgjande endringar:

-Matkveite: Basisprisen går ned 1 øre frå veke 50/2022.

-Matrug: Basisprisen går ned 5 øre frå veke 50/2022.

-Bygg: Basisprisen går opp 3 øre frå veke 1/2023.

Havre: Prognosen for basisprisar er uendra.

Se den nye prisprognosen her