Fotomontasje: Kjøttbransjen
Fotomontasje: Kjøttbransjen

Jæder går inn med 10 millioner i Gudbrandsdal Slakteri AS

1. oktober 2021

Etter at Gudbrandsdal Slakteri AS nå er tilført 10 millioner kroner i en rettet emisjon, er slakteriprosjektet på Otta kommet et viktig skritt videre med tanke på realisering, skriver Kjøttbransjen. Samtidig melder Nationen at Fatland ikke blir med videre i prosjektet.

Det er Jæder Ådne Espeland AS som har bidratt i denne emisjonen, og arbeidet med å etablere en ny bedrift kan altså nå skyte fart. Gjennom sommeren har Jæder jobbet målrettet for å tilpasse planene for Gudbrandsdal Slakteri AS, slik at det kan gjennomføres innenfor de rammene kommunene har til bygget.

Redusert størrelse på bygget

– Det har vært viktig å sikre at både slakting, skjæring og foredling er med i anlegget. Bygget er litt mindre enn det som ble tegnet først, men kapasiteten er fortsatt på samme nivå som først tiltenkt. Jæder og Gudbrandsdalen Slakteri AS har store ambisjoner for regionen. Det skal skapes flere arbeidsplasser og samtidig er vi stolt over å kunne bidra til arbeidsplasser lokalt der maten produseres. Når vi først starter byggingen av et nytt slakteri våren 2022, har vi et klart mål om å bygge det mest bærekraftige slakteriet i Norge, fastslår daglig leder i Jæder, Guro Espeland.

Opprinnelig skulle det nye slakteribygget vært påbegynt i år og hatt et bruttoareal på 10 000 kvadratmeter. Nå er dette arealet redusert med 3 000 kvadratmeter. Styreleder Terje Jonny Sveen i «nye» Gudbrandsdal Slakteri AS frykter ikke at utsettelsen vil få følger for realiseringen av prosjektet.

– Det er viktig at både bønder i Gudbrandsdalen og investorene er trygge på dette prosjektet. Når vi nå nedskalerer anlegget, er det nettopp for å legge til rette for en trygg og fornuftig realisering. Det hadde ikke vært klokt å nå kjøre det opprinnelige løpet med alt som har skjedd under pandemien her på Otta, sier Sveen.

Fatland trekker seg
Her er ei pressemelding sendt ut av Fatland i dag:

1.10.21 ble det holdt generalforsamling i Gudbrandsdal slakteri AS.

Her ble det vedtatt at eierstrukturen i slakteriet ikke blir slik som Fatland ønsket og håpet på.

Jæder og bøndene har valgt å gå videre med realisering av slakteriet uten Fatlands deltakelse.

På generalforsamlingen ble gjennomført en kapitalutvidelse. Fatland fikk ikke muligheten til å bli med på denne. Konsekvensen er at Fatland er ute av prosjektet.

Vi har vært positive og tydelige på av vi ønsker satsning på nytt slakteri i Otta, og Fatland har vært villig til å delta i kapitalutvidelse uten forbehold.

Selv om vår deltakelse i nytt slakteri uteblir, vil vi satse på bøndene i Gudbrandsdalen.

Fatland kommer til å være en offensiv og aktiv aktør i området. Vi skal jobbe for det beste for bøndene fremover.

Vi ønsker de andre lykke til med realiseringen av nytt slakteri.

Uenighet om selskapsandeler

Fredag var det generalforsamling i Gudbrandsdal slakteri og kjøttbedriften Jæder Ådne Espeland ville da gå inn i prosjektet med ytterligere ti millioner kroner. Fatland skal ha sagt seg villig til å gå inn med samme sum, mot at de fikk 34 prosent av aksjene i selskapet, mot 31 slik de har i dag. Det ble nedstemt av representanten fra Jæder Espeland og styreleder Sveen som også representerer de lokale eierne, skriver GD i dag.

Kilde: Kjøttbransjen.no