Kjersti Hoff
Foto: NBS

Innstiller på gjenvalg av Kjersti Hoff som leder i Bonde- og Småbrukarlaget

7. oktober 2020

Valgnemnda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag lagt fram innstillingen sin om valg av tillitsvalgte på landsmøtet 31. oktober. En enstemmig valgnemnd innstiller på at Kjersti Hoff skal fortsette som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for et nytt år.

– Kjersti Hoff har vært en god og samlende leder for organisasjonen de to årene hun har sittet som leder. Hun har stor arbeidskapasitet og ikke minst innsikt i de vanskelige landbrukspolitiske debattene som pågår, sier fungerende leder i valgnemnda, Arne Lofthus.

– I koronasituasjonen har hun arbeidet hardt for at grupper i jordbruket som mistet markedet sitt over natta skulle få kompensasjon på lik linje med andre næringer som har opplevd det samme og hun har målført behovet for ekstra tildeling av investeringsmidler til jordbruket, både for å avhjelpe investeringsutfordringene som er i jordbruket, men også for å holde bygg- og anleggsbransjen med oppgaver i en vanskelig periode, sier Lofthus.

Han trekker også fram viktigheten av kontinuitet i organisasjonen i en periode med store utskiftninger i sekretariatet.

– Det er viktig at Kjersti fungerer som leder i det kommende året der både generalsekretær, tidligere assisterende generalsekretær og redaktør for Bonde og Småbruker går av med pensjon eller slutter i løpet av kort tid, sier Arne Lofthus.

Valgnemnda foreslår videre at Kristoffer Fodnes fra Oppland, Sander Solheim fra Sogn og Fjordane og Ann Guro Hansen kommer inn som nye styremedlemmer for to år. Når det gjelder Sander Solheim og Ann Guro Hansen er det et flertall i valgnemnda som ønsker disse som nye styremedlemmer. Et mindretall i valgnemnda ønsker Ola Fiskvik som nytt styremedlem, mens et annet mindretall i valgnemnda ønsker gjenvalg på Randi Karlstrøm som styremedlem.

Eli Berge Ness er innstilt for et nytt år som politisk nestleder, mens Kristoffer Fodnes er innstilt som ny organisatorisk nestleder etter at Kathrine Kinn ikke ønsker gjenvalg som nestleder.

Marielle de Roos og Olav Liseter ønsker ikke gjenvalg til styret.

Valgnemnda innstiller på at Ole Tvete Muriteigen fortsetter som ordfører i representantskapet mens Astrid Tove Olsen er foreslått som ny varaordfører.

Valgnemndas innstilling til nytt styre:

Navn

Innstilling

Fylke

Produksjon

Alder

Merknad

Kjersti Hoff

Leder, 1 år

Hedmark

Mjølk, datter/svigersønn har tatt over

58

Eli Berge Ness

Politisk nestleder, ikke på valg

Sogn og Fjordane

Sau

53

Kristoffer Fodnes

Organisatorisk nestleder, 2 år

Oppland

Produksjon av grovfôr for salg, skog

41

Kathrine Kinn

Styremedlem, ikke på valg

Telemark

Mjølk og sau

28

Kjell Erik Brandstadmoen

Styremedlem, ikke på valg

Oppland

Sau

53

Ann Guro Hansen

Styremedlem, ny for 2 år

Nordland

Sau

49

Delt innstiling

Sander Solheim

 

Et mindretall foreslår

Ola Fiskvik

Et annet mindretall foreslår

Randi Karlstrøm

Styremedlem, ny for 2 år

 

 

Ny

 

 

Gjenvalg

Sogn og Fjordane

 

 

Trøndelag

 

 

Finnmark

Mjølk

 

 

 

Korn

21

Delt innstilling