Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Ingen lovnad før våronna.

19. januar 2022

Under gårsdagens kornkonferanse ble landbruks- og matminister Sandra Borch utfordret av lederen i kornutvalget i Norges Bondelag, Anders Klaseie, om hva hun vil gjøre for at kornbøndene skal gjøre våronn som vanlig. Svaret er neppe nok til å ta bort usikkerheten hos bøndene før våronna

-Kan Statsråden gi kornbøndene en lovnad på linje med det som ble gitt til grønt-næringa når det var utfordringer med arbeidskraft? Vi trenger å høre: “Gjør våronna som vanlig. Så skal jeg sørge for at det skal lønne seg å ta ut gode avlinger også med flerdoblet gjødselpris og andre store kostnadsøkninger slik vi ser nå”, var utfordringen Anders Klaseie sendte inn til ministeren.

For å være sikker på at svaret ble rett sitert har Landbruk24 fått svaret skriftlig fra Sandra Borch i dag.

-Vi er midt inne i en krevende periode med en kostnadsvekst vi ikke har sett maken til, og jeg har full forståelse for den usikkerheten mange bønder føler på.  

 -Jeg skal gjøre det jeg kan for at norsk matproduksjon skal få trygge rammer i årets sesong. Det har jeg gjort så langt gjennom høstens tilleggsforhandlinger om kompensasjon for økte utgifter til gjødsel og byggematerialer, og gjennom ordningen for strømkompensasjon som kom på plass i mandag. Hensikten med dette er å legge til rette for ei normal våronn, og stor norsk produksjon for kommende sesong.

 -Som jeg sa på Kornkonferansen, er det et alvorlig spørsmål for meg å skulle gå inn i ved å gi det enkelte gårdsbruk konkrete anbefalinger rundt drifta. Det kan jeg ikke, men det jeg kan si er at Regjeringen har store ambisjoner for norsk landbruk. Vi ønsker en ny kurs og en politikk som skal bidra til aktivt landbruk over hele landet og økt matproduksjon.  Innenfor disse klare politiske ambisjonene er det fortsatt den enkelte bonde som gjør sine valg som selvstendig næringsdrivende. Det synes jeg også kom godt fram under kornkonferansen i går, der Bjørn Gimming og Anne Jødahl Skuterud beskrev en rekke dilemmaer den enkelte bonde står i når det gjelder planlegging av årets sesong.

 -Jeg følger utviklingen nøye, har tett dialog med næringen og dette vil være et viktig tema under vårens jordbruksforhandlinger. I forhandlingene vil vi gjennomgå de enkelte kostnadspostene grundig og håndtere det som en del av helheten, skriver Borch i en e-post formidlet av pressevakta i LMD.

Kan gi redusert selvforsyning

– Jeg er glad for at vi har en offensiv og positiv landbruksminister, og veldig mye av det hun sier om dette er bra. – Men når det kommer til spørsmålet, så handler ikke det om konkrete anbefalinger til drifta for enkeltbonden. Det handler om at målet om økt selvforsyning kun kan nås med økte kornavlinger. Da må vi få en lovnad om at det fortsatt skal lønne seg å gjødsle agronomisk optimalt for å sikre gode avlinger av korn. Med dagens gjødselpris er den økonomisk optimale gjødslingen svakere enn det som må til for å ta ut maksimal avling. Vi kan forvente en avlingsnedgang på 5% med det som nå er økonomisk optimal gjødsling, og i tillegg blir det mindre lønnsomt å dyrke matkorn. Den avlingsnedgangen må vi unngå, det vil føre til redusert selvforsyning, sier Anders Klaseie til Landbruk24, etter å ha fått referert svaret fra ministeren.

Prisnedskriving på gjødsel?

En annen som fulgte kornkonferansen nøye var Dag Fossen, engasjert kårkaill fra Buskerud. På telefon til Landbruk24 er han meget skuffet over at det ikke kom noen signaler om hvordan man skal sikre at bønder med dårlig likviditet vil gjøre normal våronn i år. -Det holder ikke å kreve økt målpris på korn, sier Fossen. -Økt kornpris blir det selvfølgelig, men den skal bidra til å øke inntektene til kornbøndene. Den akutte krisen med høye gjødselpriser må løses med budsjettmidler nå. 

Så gjentar Fossen forslaget han lanserte i Bondebladet like etter nyttår. Der foreslår han at det blir innført en prisnedskriving for gjødsel etter samme modell som strømstøtten. Forslaget går ut på at gjødselleverandørene trekker prisnedskrivingsbeløpet fra på fakturaen til bonden, og så kan gjødselleverandørene fakturere Landbruksdirektoratet for prisnedskrivingen. Dette kan gjennomføres raskt, og jeg har lansert løsningen for Landbruksdirektoratet, sier Fossen.

Dette sammen med strømstøtten og garanti om ekstra utbetaling i juni/juli er det eneste alternativet til ordinære tilleggsforhandlinger, mener Fossen.