Halmballer
Foto: Frank May / NTB scanpix

Importfôret kan spre fremmede arter til norsk natur

27. juli 2018

Sommertørken har ført til økt etterspørsel av importfôr. Nå advarer Miljødirektoratet mot fremmede insekter og planter i fôret fra utlandet.

Som følge av den tørre sommeren har mange bønder nå sett seg nødt til å kjøpe fôr fra utlandet for å ha nok mat til dyrene sine.

Miljødirektoratet advarer nå også mot at det kan komme planter og insekter med importert fôr som potensielt kan gjøre stor skade.

– Vi er redde for at man med fôrimport får en utilsiktet innførsel av fremmede arter som kan ha negativ innvirkning på naturmangfoldet i Norge, sier leder Bjarte Rambjør Heide ved artsseksjonen i Miljødirektoratet.

Forbudt med genmodifisert fôr

Heide understreker at Miljødirektoratet har forståelse for at bønder ser til utlandet når det er vanskelig å få tak i nok fôr i Norge.

– Vi ønsker ikke å signalisere at bøndene ikke må importere fôr, men det er et krav at de så langt som det er mulig skal forsikre seg om at fôret er fritt for fremmede organismer og at de setter seg inn i forskriften om disse, sier Heide.

Han understreker at ansvaret ligger hos alle som importerer, transporterer, lagrer eller bruker fôret.

Han er likevel klar over at det kan være vanskelig for en bonde å sikre seg at en høyball på over 300 kilo ikke inneholder et fremmed frø eller et insekt på noen få millimeter.

– Det er en åpenbar utfordring. Vi ser at i en sånn situasjon er det begrenset hva man kan gjøre for å sikre seg at det ikke er insekt eller plantemateriale som kan spire. Bonden må være oppmerksom på området hvor han har fôret og se om det vokser noen nye planter eller oppstår nye insektskader.

– I tillegg er det viktig å sikre seg at fôret heller ikke inneholder genmodifiserte organismer. Ingen slike organismer er så langt godkjent for bruk i fôr i Norge, sier Heide.

Vet for lite

Veterinærinstituttet kom torsdag med en vurdering av mulig smitte som kan komme med import av fôr fra Island, USA og Canada. Der var konklusjonen at det er høy risiko forbundet med import fra USA og Canada, mens det er liten risiko ved import fra Island. Fra tidligere er det også konstatert at der er stor fare for smitte ved import av fôr fra flere andre land.

Det er ikke foretatt en tilsvarende risikovurdering rundt import av fremmede organismer sammen med fôr.

– Vi ser at det blir mer ekstremvær og at det kan bli behov for import også i fremtiden. I dag har vi for lite kunnskap om dette, og vi vurderer derfor å be Vitenskapskomiteen for mat og miljø om å utrede risikoen for biologisk mangfold ved import av fôr. I dag kjenner vi for lite til hva bonden og myndighetene kan gjøre for å minimere risikoen, sier Heide.

Tre nye kontrollstasjoner

I forbindelse med den økte importen av fôr har det også blitt behov for at flere havner som kan kontrollere importen. I dag er det kun Oslo og Borg havn i Østfold som har godkjente kontrollstasjoner.

Tidligere denne uken ba Landbruksdepartementet Mattilsynet om å vurdere hvilke havner i området fra Trøndelag til Sørlandet som vil være best egnet til å opprette midlertidige kontrollsteder. Torsdag ble det klart at disse havnene blir Egersund, Måløy og Ålesund. Disse skal være i drift fra mandag i neste uke.

(©NTB