Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Ikke mulig å unngå brudd

6. mai 2021

Kommentar
At det ble brudd i årets jordbruksoppgjør var helt som forventet, spørsmålet var egentlig når bruddet skulle komme. Og det kom altså før forhandlingene kom i gang. Faglaga skjønte at det ikke var mulig å komme i nærheten av et resultat som de kunne forsvare overfor medlemmene.

Det var ikke det at årets tilbud i seg selv var spesielt dårlig, det er minst på høyde med de fleste tilbudene i dette årtusen. Men det har over tid bygd seg opp en meget forståelig misnøye med den økonomiske situasjonen i jordbruket. At fjorårets oppgjør ble forenklet med varsel om at i år skulle det bli et skikkelig inntekstoppgjør, gjorde at forventningene ble skrudd i været. Da holdt det ikke at Bollestad kom med “same procedure as last year” eller kanskje like riktig “same procedure as every year”.

Nå gir et samlet jordbruk et kraftig signal til politikere både i dette Storting og ikke minst til de som blir valgt inn til høsten om at inntektsgapet må reduseres kraftig. 

Samtidig var det et “ryddig” tilbud fra regjeringen, det var ingen ting som bare måtte forhandles bort. De største taperne på at det ikke ble forhandlinger er nok grøntnæringa, der forskjellen på krav og tilbud på målpriser var meget stort. I et år der det ligger an til liten produksjon, skulle de nok gjerne hatt en målprisøkning som hadde løftet øvre prisgrense som styrer når tollen blir satt ned. Men i og med at grøntsektoren i hele Europa mangler arbeidskraft er det ikke sikkert at importpresset blir like stort som vanlig.

Det som på sikt kan få størst konsekvenser er at svinekjøtt blir tatt ut av målprissystemet fra 1. juli i år, men dette var en løsning som også jordbruket antydet i sitt krav. Og Stortinget har for flere år siden pekt på at svinekjøtt skulle overføres til volummodellen når den “gule boksen” i WTO-avtalen ble full. Konsekvensen er at stadig mindre av inntektene til bonden påvirkes av jordbruksavtalen, og at Nortura blir enda viktigere for å sikre en god prisutvikling.

Samlet sett er det ingen tvil om jordbrukets forhandlingsutvalg gjorde det rette ved å ikke sette seg til forhandlingsbordet.